Utvikling av biogass i Norge - forprosjekt

Avfall Norge og Norsk Vann har inngått en samarbeidsavtale om felles satsning innenfor biogass. For å få grunnlag for samarbeidet, har foreningene gjennomført et forprosjekt / en mulighetsstudie.
Av: Cecilie Lind | Publisert: 3. juni 2010 | Oppdragstaker: Asplan Viak AS