Arskonferansen 2024 banner mobile

Veileder for håndtering av avfall som inneholder gips

Avfall Norge ønsker å øke forståelsen for og bedre kontrollen med avfall som inneholder gips slik at gipsavfall blir behandlet på best mulig måte. Denne veilederen gir referanser til lover, regler og praktiske tiltak som muliggjør bedre informasjon og bedre håndheving av reglene overfor avfallsbesitter og internt i organisasjonene for avfallsmottak. I veilederen finnes referanser til forslag på rutinebeskrivelser og skjema for mottak av avfall. Begge deler er forslag som må tilpasses det enkelte anlegg
Av: Avfall Norge | Publisert: 30. mai 2012 | Oppdragstaker: Avfall Norge og Gips Recycling