Arskonferansen 2024 banner mobile

Veileder for mottakskontroll av avfall til forbrenning

Avfall Norges arbeidsgruppe for energiutnyttelse ønsker å bedre kontrollen med avfall som leveres til forbrenning. Denne veilederen bygger på samme metode og prinsipper som tilsvarende veileder for mottak på deponi. I veilederen finnes forslag til rutinebeskrivelser og skjema for mottak av avfall. Begge deler er forslag som må tilpasses det enkelte anlegg.
Av: Avfall Norge | Publisert: 5. desember 2008 | Oppdragstaker: Mepex AS