Veileder gjenbruksløsninger – på eller i tilknytning til gjenvinningsstasjoner

Avfall Norge ønsker å bidra til det nasjonale målet om å redusere avfallsmengdene og har gitt ut en veileder som er ment som inspirasjonskilde til kommuner og interkommunale avfallsselskaper. Det er i praksis 3 typer konsept for gjenbruksløsninger på eller i tilknytning til gjenvinningsstasjoner.
Av: Avfall Norge | Publisert: 22. august 2008 | Oppdragstaker: Østfoldforskning