Veileder tekstilinnsamling 2020

Sommeren 2020 jobbet REdu-studentene Ragnhild Bjerkvik Alnes og Håvard Fossum for Avfall Norge og prosjektet Tekstil 2025 med å sette sammen et faktagrunnlag om tekstiler og tekstilinnsamling. Resultatet ble denne rapporten med oversikt over begreper, lover, retningslinjer og etikk for tekstilinnsamlere.

Av: Håkon Bratland | Publisert: 14. mai 2021 | Fagområde: Materialgjenvinning | Oppdragstaker: Avfall Norge

Kontakt oss

Jens Måge

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Bioavfall, tekstiler, biologisk behandling
Telefon:  92292262

Håkon Bratland

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Innsamling, sortering og materialgjenvinning
Telefon:  97578502