Verdiskaping av biogass

Oppbygging av verdikjeder for biogass og biogjødsel gir positive virkninger for regional verdiskaping og sysselsetting. Ved å benytte beregnede nøkkeltall for Østlandet har vi etablert et utgangspunkt for å anslå fremtidige verdiskapning, sysselsetting og miljøgevinster ved å benytte norske biologiske avfallsressurser til biogassproduksjon.
Av: Avfall Norge | Publisert: 1. november 2016 | Oppdragstaker: THEMA Consulting Group AS

Biogass gir betydelig antall arbeidsplasser og verdiskaping gjennom en lang verdikjede: Fra innsamling, forbehandling, sortering og gassproduksjon til foredling og distribusjon av flere produkter.

Lokal verdiskaping

Fordi biogass er basert på lokale ressurser og gir høy lokal verdiskaping, peker det seg ut som et område innen sirkulærøkonomien som det er verdt å satse mer på.

 
Sektoren skaper arbeidsplasser både direkte og indirekte, og sørger for lønnsomhet i landbruk og
matproduksjon. I tillegg bidrar biogass til grønn omstilling, lavere utslipp og et bedre miljø i byer og tettsteder.
 
Biogassanlegg sørger også for at uunnværlige næringsstoffer i organisk avfall, som for eksempel fosfor, bringes tilbake i kretsløpet og utnyttes til ny matproduksjon.


Kontakt oss

Jens Måge

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Bioavfall, tekstiler, biologisk behandling
Telefon:  92292262