Fiks det!

Tekstil 2025, Avfall Norges tekstilprosjekt, setter fokus på reparasjon og ombruk og inviterer til et webinar for fiksere over hele landet og alle andre interesserte. Hensikten er å skape en lavterskel møteplass og vise fram noe av det som skjer innen reparasjon i Norge. Vi setter av ettermiddagen, men man kan være med på så mye man selv ønsker. Arrangementet er gratis.

Beskrivelse
Program


Hva er dette:

En møteplass, for å inspirere og bli inspirert, og få med deg hva som skjer! Mulighet for fikse- og ombruksaktører å vise seg fram for bransjen og publikum.

Målgruppe:

Avfalls- og gjenvinningsbransjen, deltakere i Tekstil 2025, og alle som jobber med eller interesserer seg for, reparasjon og ombruk.

Vårt mål: Skape en møteplass - vise fram nye aktører

  • Vise hva som skjer innen ombruk og reparasjon av tekstiler, klær, sko og møbler.
  • Samle aktører; gründere, private og kommunale
  • Gi og få inspirasjon

Deltakelse er gratis, men påmelding kreves.
Begrenset med plasser til de som vil presentere sin bedrift.
Vi setter av ettermiddagen, men man kan være med på så mye man selv ønsker

Hvem får du møte?

Bergans, Egna Frem Bodø, Forny, Norges Husflidlag, Kreativerdi, REsirkula, My Visible Mend, Ombrukssenteret Omigjen, Power Your Wardrobe, Naturvernforbundet, Tise, Trela, Vandre, Pinsj

Onsdag 26. januar

12.00–12.05

Velkommen

12.05–12.45

Hva rører seg i Norge?
Vi får en status fra utvalgte FoU- og innovasjonsprosjekter:
Tekstil 2025
Wasted Textiles
Circular Monday
SATIN

12.45–13.00

Pause

13.00–14.25

Gründere, aktører og bedrifter som driver med reparasjon av tekstiler; klær, sko og møbler, inviteres opp på scenen for å presentere seg og sin bedrift. Hver aktør har 7 minutter på å presentere seg.

Vi møter:

- Pinsj
- Tise
- Norges Husflidlag
- Forny
- Power Your Wardrobe
- Kreativerdi
- Ombrukssenteret Omigjen
- Egna Frem Bodø
- Trela
- Vandre
- Bergans
- My Visible Mend
- Naturvernforbundet14.25–14.40

Pause

14.40–15.25

Vi får i denne delen tre innlegg på 15 minutter hver som omhandler ulike temaer innen reparasjon og ombruk.

Tiltak og barrierer for økt ombruk og reparasjon v/ Yngvill Ofstad, Bergans

Hvordan skape en reparasjonskultur? v/ Eva Kittelsen, MyVisibleMend

Handlingsalternativer for redusert forbruk og gjenbruk v/ Janne M. Gillgren, Naturvernforbundet

15.25–15.30

Avslutning