Høstmøtet 2021

Velkommen til årets høstmøte! Høstmøtet er et arrangement der daglige ledere i bransjen møtes til faglige diskusjoner og sosialt samvær. Vi gleder oss til å møtes!

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere


I år foregår arrangementet på hotellet The Hub i Oslo. Programmet for Høstmøtet er under utvikling, men temaer som vil tas opp er:

  • Presentasjon av nytt styre
  • Næringspolitikk for bransjen i en ny, politisk hverdag
  • 0-visjon for branner
  • Satsingsområder og prosjektportefølje fremover
  • Møteplasser “post korona”


Send gjerne over innspill på andre temaer som kan være aktuelle å ta opp.

Høstmøtet innledes allerede kvelden i forveien med middag på The Hub fra kl. 18.00. Til middagen er det et begrenset antall plasser. For de som kommer utenbys fra har vi holdt av et lite antall hotellrom. Disse kan bestilles sammen med billetten så lenge det er ledige rom, og senest 3 uker før seminaret.

Høstmøtet er forbeholdt medlemmer i Avfall Norge.

Tirsdag 9. november

18.00–19.00

Apéritif på The Hub

19.00–21.00

Middag på The Hub

Onsdag 10. november

09.00–09.10

Foredragsholder: Cecilie Lind, Administrerende direktør, Avfall Norge | Synnøve Bjørke Adm dir, Romerrike Avfallsforedling

Vi hilser velkommen og presenterer dagens program

09.10–09.20

Foredragsholder: Synnøve Bjørke Adm dir, Romerrike Avfallsforedling

Vi har fått nytt styre som gjerne vil hilse på alle ved inngangen til en viktig styreperiode.

09.20–09.40

Foredragsholder: Cecilie Lind Administrerende direktør, Avfall Norge

Hvordan ser landskapet ut etter sirkulærstrategi, plaststrategi, produsentansvarsgjennomgang og stortingsvalg? Hva har skjedd i Avfall Norge det siste året og hvordan er vi rustet for fremtiden?

09.40–10.00

Hvilken posisjon har bransjen i dag og hvor vil vil være? Hvilke rammebetingelser er i endring og hva må vi tenke på fremover?

10.00–11.00

Semistrukturert diskusjon om næringspolitikk for bransjen i en ny, politisk hverdag

11.00–11.40

Foredragsholder: Trond Olaf Christophersen Head of Recycling, Norsk Hydro ASA

Hvordan jobber Hydro med resirkulerte råvarer?

11.45–12.30

Lunsj

12.30–12.45

Et spesielt spesiell periode har gjort at mange ikke har møttes fysisk, så vi setter av tid til å treffe de nye daglige lederne i bransjen.

12.45–13.15

Korte innlegg som vi håper vil både inspirere og utfordre dere i eget arbeid fremover!

13.15–14.00

Semistrukturert diskusjon omkring Avfall Norges satsingsområder og møteplasser i 2022

14.00–14.15

Pause

14.15–14.45

TBA

14.45–15.15

Sammen med NFFA har vi satt brannvern på agendaen i høst. Vi presenterer utfordringer og forslag til løsninger som underlag for bransjens arbeid fremover.

15.15–15.30

Wrap up

Cecilie Lind

Administrerende direktør, Avfall Norge

Cecilie har lang fartstid i bransjen og bl.a vært leder av gjenvinningsutvalget i Norsk industri, miljørådgiver i diverse konsulentselskaper og jobbet i ulike roller i Ragn-Sells. Hun kommer fra stillingen som næringspolitisk direktør i Avfall Norge.

Synnøve Bjørke

Adm dir, Romerrike Avfallsforedling

Synnøve Bjørke styreleder i Avfall Norge og direktør i Romerike Avfallsforedling IKS. Hun har bl.a tidligere vært direktør i Rekom AS og direktør i Stiftelsen Elektronikkbransjen.

Trond Olaf Christophersen

Head of Recycling, Norsk Hydro ASA