Høstmøtet 2021

Velkommen til årets høstmøte! Her møtes daglige ledere i bransjen for nettverksbygging, tverrfaglige diskusjoner og sosialt samvær.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

I år foregår arrangementet på hotellet The Hub i Oslo. Programmet for Høstmøtet er under utvikling, men temaer som vil tas opp er:

  • Presentasjon av nytt styre
  • Næringspolitikk for bransjen i en ny, politisk hverdag
  • 0-visjon for branner
  • Satsingsområder og prosjektportefølje fremover
  • Møteplasser “post korona”

Høstmøtet innledes allerede kvelden i forveien med middag på The Hub fra kl. 18.00. Til middagen er det et begrenset antall plasser og middag må bestilles som et tilvalg når du bestiller selve billetten.

Alle hotellrommene som Avfall Norge hadde holdt av til Høstmøtet er nå booket. De som kommer utenbys fra må derfor booke hotellrom selv. Dette kan gjøres på https://www.nordicchoicehotels.no/. Avfall Norge har en bedriftsavtale med The Hub. Dette betyr at overnatting til seminaret kan bookes med en rabattkode. Det gjøres på følgende vis:

Alle som booker via avtalekoden må logge seg inn (registrere seg som Nordic Choice Hotels medlem). Deretter gå inn på "min side" trykke på bedriftsavtale og legge inn koden 60236179 i feltet "Avtalekoden din"

Høstmøtet er forbeholdt medlemmer i Avfall Norge og presse har ikke tilgang til selve Høstmøtet.

Her kan du se hvem andre som allerede er påmeldt: Deltakerliste

Tirsdag 9. november

18.00–19.00

Apéritif på The Hub

19.00–21.00

Middag på The Hub

Onsdag 10. november

09.00–09.10

Foredragsholder: Cecilie Lind, Administrerende direktør, Avfall Norge | Synnøve Bjørke Adm dir, Romerrike Avfallsforedling

Vi hilser velkommen og presenterer dagens program

09.10–09.20

Foredragsholder: Synnøve Bjørke Adm dir, Romerrike Avfallsforedling

Vi har fått nytt styre som gjerne vil hilse på alle ved inngangen til en viktig styreperiode.

09.20–09.40

Foredragsholder: Cecilie Lind Administrerende direktør, Avfall Norge

Hvordan ser landskapet ut etter sirkulærstrategi, plaststrategi, produsentansvarsgjennomgang og stortingsvalg? Hva har skjedd i Avfall Norge det siste året og hvordan er vi rustet for fremtiden?

09.40–10.00

Hvilken posisjon har bransjen i dag og hvor vil vil være? Hvilke rammebetingelser er i endring og hva må vi tenke på fremover?

10.00–11.00

Semistrukturert diskusjon om næringspolitikk for bransjen i en ny, politisk hverdag

11.00–11.40

Foredragsholder: Trond Olaf Christophersen Head of Recycling, Norsk Hydro ASA

Hvordan jobber Hydro med resirkulerte råvarer?

11.45–12.30

Lunsj

12.30–12.45

Et spesielt spesiell periode har gjort at mange ikke har møttes fysisk, så vi setter av tid til å treffe de nye daglige lederne i bransjen.

12.45–13.15

Korte innlegg som vi håper vil både inspirere og utfordre dere i eget arbeid fremover!

13.15–14.00

Semistrukturert diskusjon omkring Avfall Norges satsingsområder og møteplasser i 2022

14.00–14.15

Pause

14.15–14.45

TBA

14.45–15.15

Sammen med NFFA har vi satt brannvern på agendaen i høst. Vi presenterer utfordringer og forslag til løsninger som underlag for bransjens arbeid fremover.

15.15–15.30

Wrap up

Cecilie Lind

Administrerende direktør, Avfall Norge

Synnøve Bjørke

Adm dir, Romerrike Avfallsforedling

Synnøve Bjørke styreleder i Avfall Norge og direktør i Romerike Avfallsforedling IKS. Hun har bl.a tidligere vært direktør i Rekom AS og direktør i Stiftelsen Elektronikkbransjen.

Trond Olaf Christophersen

Head of Recycling, Norsk Hydro ASA