Hvordan nå kravet om 70% materialgjenvinning i bygg og anlegg?

Fra 2020 krever EU at 70 % av avfallet fa byggeplasser skal brukes på nytt eller materialgjenvinnes. I følge tall fra SSB ligger materialgjenvinningsgraden i dag på litt over 40 %.

Beskrivelse
Program


11 desember inviterer Avfall Norge og Grønn Byggallianse til webinar for å se nærmere på hvordan nå kravet om 70% materialgjenvinning fra bygg og anlegg.

Anne Solgaard i Grønn byggallianse gir oss dagens status og et innblikk i hvordan blant annet myndighetene jobber med å nå kravet. Kristine Laake i Norsk Gjenvinning gir oss konkrete eksempler på hvordan de som sentral aktør øker materialgjenvinningsgraden. Avslutningsvis får vi presentert forskningsprosjektet WAVA(waste to value) med fokus på drivere for et tverrsektorielt økosystem for bruk av masser fra og til bygg- og anleggsprosjekter i Oslo-området. Bente Flygansvær tar oss igjennom prosjektet.

Hver fredag arrangerer Avfallsforsk et timelangt webinar. I desember er temaet bygg og anlegg. 18. desember arrangeres i samarbeid med Cityloop. Vi får en innføring i prosjektet i Bodø "Ny by- ny flyplass".

Webinarene er gratis.

Påmelding:

Fredag 11. desember

08.30–09.30

Dagens status- Hva gjøres for å nå kravet? Anne Solgaard, Grønn byggallianse

Konkrete eksempler for å øke materialgjenvinningsgraden. Kristine Laake, Norsk Gjenvinning

Forskningsprosjektet WAVA(waste to value)- drivere for et tverrsektorielt økosystem for bruk av masser fra og til bygg og anlegg. Bente Flygansvær, BI