Infomøte: Ny fagstruktur i Avfall Norge

Avfall Norge endrer fagstruktur, og inviterer nå til nominasjon av deltakere til nyopprettede fagforum. I dette infomøtet gjennomgås den nye strukturen, fagforumenes mandat, og hva det innebærer å sitte i et fagforum.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere


Les mer om hvorfor vi endrer fagstruktur, hvordan fagforumene skal fungere og hvem som kan sitte i dem her: 10 nye fagforum skal sikre sirkulær utvikling i bransjen

Tirsdag 9. januar

14.00–15.00

Ny fagstruktur - hva betyr det, og hvem kan bli med i våre fagforum?

Foredragsholder: Elin A. Hansen Seniorrådgiver, Avfall Norge

Elin A. Hansen

Seniorrådgiver, Avfall Norge

Elin leder fagteamet i Avfall Norges administrasjon. Hun er sivilingeniør og har tidligere vært fagansvarlig sirkulærøkonomi i miljøstiftelsen ZERO, og ledet sirkulær rådgivning for ombruksplattformen Loopfront. Som miljørådgiver for Statsbygg fasiliterte hun overføring av en 4500 m2 telthall fra Prosjekt nytt regjeringskvartal til Sirkulær Ressurssentral, og var involvert i konseptutredning av metode for ombruk av hulldekker i betong.