Arskonferansen 2024 banner mobile

Innføring i avfallsrett, anskaffelsesregelverket og leveringsbetingelser

Avfall Norge arrangerer sammen med Advokatfirma Bull & Co heldagskurs i avfallsrett den 18. september. Bli oppdatert på nytt regelverk fra EU, anskaffelsesregelverket og regelverk rundt leveringsbetingelser. Seminaret er relevant for alle som jobber i bransjen.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Sammen med Bull & Co har vi nå satt sammen et seminar om avfallsrett.

Seminaret tar opp tre hovedtemaer:

  • Endringer i anskaffelsesregelverket
  • Hva er avfall? Avfallsbegrepet i Norge og EU
  • Leveringsbetingelser – Incoterms 2020

Se programfane for nærmere informasjon.

Seminaret er fysisk og vil holdes i lokalene til Avfall Norge. Kun 30 plasser.

Onsdag 18. september

10.00–11.30

Foredragsholder: Rune Nordengen Partner, Bull & Co Advokatfirma AS

På agendaen:

- Nyheter og rettsutviklingen i anskaffelsesregelverket med særlig vekt på avfallsbransjen

- De viktigste endringene på lovgivningssiden

- Aktuelle saker fra rettspraksis

11.30–12.30

Lunsj

12.30–14.00

Foredragsholder: Cathrine Hambro Advokat og partner, Bull & Co Advokatfirma

Forurensningsloven bestemmer at det som er «kassert» er avfall, men rettspraksis om når noe er kassert fastsettes i praksis av EU-domstolens fortolkning av rammedirektivet for avfall.

Det vil bli gitt en gjennomgang av:

- Kriterier for å fastslå om noe er avfall?

- EU-domstolens praksis

- Hvilken betydning har det at noe er avfall?

- Avfallsfasens opphør

14.00–14.30

Pause

14.30–16.00

Foredragsholder: Camilla Raastad Partner, Bull & Co Advokatfirma AS

Incoterms er standardiserte leveringsbetingelser som benyttes i nasjonal og internasjonal handel. Incoterms fastsetter leveransevilkår (f. eks «FOB» som betyr «Free on Board») og er avgjørende for hvem av partene som arrangerer og betaler for transporten, når leveransen anses å ha skjedd (risikoovergang), hvem som skal betale forsikring, mm. Dette er relevant i all varehandel.

Det vil bli gitt en gjennomgang av:

- Incoterms forhold til kjøpsrett, transportrett, forsikrings- og avtalerett

- Incoterms betydning ved kjøp, salg og transport av varer

- Gjennomgang av de ulike Incoterms

- Hva er det viktig å legge vekt på ved valg av Incoterm

- Forholdet til forsikring

Rune Nordengen

Partner, Bull & Co Advokatfirma AS

Rune Nordengen bistår i forretningsjuridiske spørsmål, og da særlig med markeds- og immaterialrett, konkurranserett, offentlige anskaffelser, personvern og arbeidsrett. Han har betydelig erfaring med å hjelpe internasjonale merkevarer og legemiddelfirmaer med immaterial- og markedsføringsrettslige spørsmål, i tillegg til generell juridisk rådgivning og kontraktsarbeid. Han har også erfaring med anskaffelsesrettslig bistand både til offentlige etater og kommuner, og på leverandørsiden. Han hjelper videre til med statsstøtterettslige problemstillinger og konkurranserett for klienter i Norge og i EØS-land. Rune har omfattende prosedyreerfaring fra tingrett, lagmannsrett og Høyesterett. Sakene han prosederer gjelder gjerne offentlige anskaffelser, immaterialrett, kontraktsrett og arbeidsrett.

Cathrine Hambro

Advokat og partner, Bull & Co Advokatfirma

Cathrine Hambro bistår industribedrifter og avfallsbransjen med forurensningslovgivningen, konsesjonsspørsmål og avtaleutforming. Hun er opptatt av den juridiske siden av bærekraft og sirkulærøkonomi og sitter i Advokatforeningens lovutvalg for miljørett. Hun er utdannet Cand. Jur. fra Universitetet i Oslo og har møterett for Høyesterett. Cathrine Hambro har vært prosessfullmektig i klimasøksmålet mot staten i alle instanser i Norge, samt i klagen til EMD (Den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg).

Camilla Raastad

Partner, Bull & Co Advokatfirma AS

Camilla har mer enn 20 års erfaring innen logistikk- og transportnæringen. Hun har vært ansatt i NHO og bistått organisasjonens medlemsbedrifter innen næringen, vært ansatt in house i et av Norges største logistikk-konsern, samt drevet egen advokatvirksomhet hvor logistikkbransjen utgjorde majoriteten av klientmassen. Innen logistikk-sektoren bistår hun i dag næringslivsorganisasjoner og store og mellomstore speditører og logistikkselskaper. Camilla har i tillegg arbeidet med arbeidsrett siden 1997, både for organisasjoner og privat virksomhet. Hun har foruten bred erfaring med spedisjon, logistikk og transportrett også arbeidet med et vidt spekter av arbeidsrettslige problemstillinger som oppsigelse, avskjed og virksomhetsoverdragelser,- samt at hun har hatt ansvaret for flere store nedbemanningsprosesser.

Relevante rapporter

Kommunens eget næringsavfall - bruk av egenregi og egenrett

Publisert: 21. desember 2015 | Oppdragstaker: Lynx Advokatfirma
Avfall Norge arrangerer sammen med Advokatfirma Bull & Co heldagskurs i avfallsrett den 18. september. Bli oppdatert på nytt regelverk fra EU, anskaffelsesregelverket og regelverk rundt leveringsbetingelser. Seminaret er relevant for alle som jobber ...

Forsøplingssaker - samarbeid mellom kommune og renovasjonsselskap

Publisert: 23. april 2024 | Oppdragstaker: Hold Norge Rent og Avfall Norge
Avfall Norge arrangerer sammen med Advokatfirma Bull & Co heldagskurs i avfallsrett den 18. september. Bli oppdatert på nytt regelverk fra EU, anskaffelsesregelverket og regelverk rundt leveringsbetingelser. Seminaret er relevant for alle som jobber ...