Arskonferansen 2024 banner mobile

Innovasjonsworkshop - Matsirkelen

Jobber du med, eller har du lyst til å jobbe med hvordan vi produserer, konsumerer eller avfallshåndterer mat på en bærekraftig måte? Bli med på årets Innovasjonsworkshop. Vi inviterer aktører fra hele matsirkelen til dialog for å finne løsninger.

Beskrivelse
Program

I samarbeid med Innovasjon Norge og No Waste inviterer vi til innovasjonsworkshop om tema mat i den sirkulære økonomien. Her får du utvikle og presentere forretningsideen din foran relevante personer fra avfalls- og matbransjen og konkurrere om å vinne 100 000 kr!

Innovasjonsworkshop’en representerer en unik mulighet til å bli mer kjent med bransjen, knytte kontakter, gjøre markedsavklaringer, finne samarbeidspartnere og koble seg på Innovasjon Norge med deres verktøykasse. Vi ønsker gründere/idéutviklere, produsenter, avfallsselskap og dispruditører av mat velkommen.

Årets tema: Matsirkelen

Årets tema er hvordan vi utnytter våre biologiske ressurser best mulig. Fra jord til bord - og tilbake igjen. Hvordan kan vi sikre maksimal ressursutnyttelse og minimalt med avfall og utslipp i alle ledd?
Vi har invitert inn noen aktører fra denne verdisirkelen til å presentere sine problemer relatert til dette. De trenger hjelp fra dere. Her er noen utfordringer i matsirkelen:

  • Svinn i primærproduksjonen (landbruk og havbruk)
  • Sekundær råvare
  • Gjenvinning av viktige næringsstoffer i primærproduksjonen
  • Redusere bruk av plastemballasje i alle ledd
  • Redusere avfall i distribusjonsledd
  • Redusere matsvinn i private hjem
  • Gjenvinning av matavfall


Innovasjonsmetode

I forkant av innovasjonsworkshoppen vil aktører i matsirkelen presentere sine problemer. Deltakere kan velge å ta tak i disse, eller andre problemer i matsirkelen. Problembeskrivelsen og -forståelsen er avgjørende del av innovasjonsprosessen. Gjennom workshoppen vil vi kna oss videre fra problem til løsning, forretningsmodell og pitching av ideer for en mer sirkulær matsirkel.

Dette arrangementet er gratis med påmeldingsfrist 9. oktober

Viktige datoer

https://avfallnorge.no/admin/entries/events/90947-innovasjonsworkshop-matsirkelen#

Mandag 12. oktober

09.00–09.45

Presentasjon av team og ide (plenum)

09.45–10.00

Tegn det sirkulære problemet (teamarbeid)

10.00–10.45

Aktørkartlegging, kunder og brukere (teamarbeid)

10.45–11.45

Løsningen/ideer og verdiløfter til flere aktører (teamarbeid)

11.45–12.00

Test om det stemmer ? Hvordan kan vi teste? (Plenum

12.00–13.00

Lunsj

13.00–13.30

Tegn og beskriv den sirkulære løsningen (team)

13.30–14.30

Beskriv den sirkulære forretningsmodellen (team)

14.30–15.30

Lag pitch med tre-fire slides (team)

15.30–17.00

Pitching (Plenum)