Matsirkelen- Mat og emballasje

Hvordan vi utnytter våre biologiske ressurser best mulig? Fra jord til bord - og tilbake igjen. Hvordan kan vi sikre maksimal ressursutnyttelse og minimalt med avfall og utslipp i alle ledd? Denne uka blir temaet mat og emballasje.

Beskrivelse
Program

Under dette webinaret får vi innsikt i forskning, utvikling, utfordringer og muligheter rundt temaet mat og emballasje fra tre ulike perspektiver. Forskerperspektivet med Ole Jan Myhre i Norner, produsentperspektivet med Sofie Østergaard i Norgesmøllene og forbruker- og gjenvinningsperspektivet med Johannes Daae i Grønt punkt.

Vi ønsker å møte utfordringene i matsirkelen gjennom innovasjon og inviterer derfor, i samarbeid med Innovasjon Norge og No Waste!, til innovasjonsworkshop med mulighet for å vinne 100.000 kr. Dette webinaret er det siste i serien forberedende webinarer før Innvovasjonsworkshopen 12.


Fredag 9. oktober

08.30–09.30

Program