Kastet, men ikke brukt

Tekstilavfall før bruk – hva skjer med tekstilene som produseres, men aldri blir solgt eller kommer i retur?

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Prosjektet Wasted Textiles ved SIFO, Oslomet, Avfall Norge, Framtiden i våre hender og NF&TA inviterer til webinar om tekstilavfallet som oppstår før forbruk: Hva skjer med tekstilene som aldri blir solgt (overskuddslagrene) eller som kommer i retur?

Ettersom nettsalg har økt under pandemien, er dette et økende problem. Vi vet lite om omfanget, men vi vet at lovverk og momsregler er klumper i grøten for at dette håndteres på en bærekraftig måte. Hvordan henger manglende statistikk og registreringsplikt for denne typen ubrukte tekstiler sammen med muligheten for reguleringer? I Danmark ble det nylig fremmet forslag til ny regulering rundt dette problemet, selv om landet allerede har forbud mot brenning av disse varene, hvor man kan straffes med opp til to års fengsel.

Vi har med oss et knippe eksperter fra Norge, Sverige og Danmark som vil diskutere dette fra et myndighets-, forbruker- og industriperspektiv.

Dette er et formidlingsseminar i regi av forskningsprosjektet Wasted Textiles som er finansiert av Norges Forskningsråd og Handelens Miljøfond med brukerfinansiering fra bl.a Avfall Norge og Tekstil 2025.

Se hele webinaret på video her


Presentasjonene kan lastes ned her:
- Hva vet vi om retur av klær og innvirkningen på miljøet? v/ Sharon Cullinane
- Skatte- og avgiftsregelverk for utrangerte klær v/ Rune Aale-Hansen
- Tekstiler i avfallet - hva vet vi, og hva behøver vi mer kunnskap om v/ Kristiane Rabben
- Hvordan håndterer kleskjedene overskudds- og returvarer, og hvor store er volumene? v/ Anja Bakken Riise Leder

Onsdag 16. februar

09.00–09.10

Velkommen og introduksjon til dagens tema

Foredragsholder: Ingun Grimstad Klepp, Professor i klær og bærekraft, Oslo Metropolitan University - SIFO | Jens Måge Fagrådgiver, Avfall Norge

09.10–09.30

Foredragsholder: Sharon Cullinane Programme Leader of the MSc in Logistics and Transport, Göteborgs Universitet

Foredraget holdes på engelsk.

09.30–09.45

Foredragsholder: Rune Aale-Hansen Administrerende direktør, Regnskap Norge

Rune vil hovedsaklig snakke om skatte- og avgiftsregelvek i forbindelse med utrangerte klær, men også kort berøre den nye nordiske standarden for bærekraftsrapportering.

Problemstillinger til videre diskusjon:

  • Hvordan skape større åpenhet om temaet?
  • Hvordan påvirker dagens skatte- og avgiftsregler industriens håndtering av returvarer?
  • Regelverk for moms og avskrivninger, f.eks momsfritak ved destruksjon - hvordan vil fjerning av momsfritaket kunne påvirke dagens praksis?
  • Bedre regnskapsregler og praksis som fremmer sirkularitet, redusert forbruk og mindre kasting

09.45–10.00

Foredragsholder: Rasmus Nordqvist Representant for Sosialistisk Folkeparti, Folketinget

Bakgrunn for forslaget til til folketingsbeslutning fra Sosialistisk Folkeparti i Danmark om "udvidet producentansvar for tekstilproducenter og forbud mod forbrænding af usolgt tekstil" fra Rasmus Nordqvist og Carl Valentin i SF

Videre diskusjon:
Hva er status i EU mht "Sustainable products initiative - Prohibiting the destruction of unsold goods"

10.00–10.15

Pause

10.15–10.25

Foredragsholder: Kristiane Rabben Rådgiver, Mepex Consult AS

Foreløpige tall og status fra kartlegging av sammensetning og volumer fra arbeidspakke 2 i Wasted Textiles.

10.25–10.40

Foredragsholder: Anja Bakken Riise Leder, Framtiden i våre hender
  • Hvordan håndterer kleskjedene overskuddsvarer og returvarer, og hvor store er volumene?
  • Behovet for en norsk produsentansvarsordning som pålegger kjedene å registrere og være åpne om volumet på overskuddsvarer, og ansvarlig håndtering av disse.
Framtiden i våre hender presenterer resultater fra en spørreundersøkelse som del av klimadugnaden i 2021.

10.40–10.50

Foredragsholder: Åse Roen Avdelingsleder tekstil, Fretex Miljø AS

Om ubrukte klær som mottas av Fretex

10.50–11.30

Spørsmål fra deltakerne og diskusjon i panelet med innlederne.

Ingun Grimstad Klepp

Professor i klær og bærekraft, Oslo Metropolitan University - SIFO

Ingun er spesielt opptatt av problemer knyttet til miljø, demokrati og helse og hvordan forståelse for klær kan bidra i slike debatter. Hun er også opptatt av forholdet mellom tekniske, sosiale og historiske innfallsvinkler til tekstiler og dermed også av tverrfaglighet og nye metoder. Hun arbeider for tiden med verdikjeden for ull i Norge og med mulighetene for miljøforbedringer gjennom fokus på langsomme og lokale klær (hentet fra Oslo Met sine sider)

Jens Måge

Fagrådgiver, Avfall Norge

Jens Måge har arbeidet i Avfall Norge siden 2014. Han er utdannet Siviløkonom fra Handelshøyskolen i København. I Avfall Norge jobber han bl.a med biologiske avfallsressurser, tekstiler, REdu-programmet og internasjonalt arbeid.

Programme Leader of the MSc in Logistics and Transport, Göteborgs Universitet

Sharon Cullinane er Professor i bærekraftig logistikk ved Handelshøyskolen, Gøteborgs universitet. Hun har forelest, forsket og publisert innen logistikk- og transportpolitikk og miljø rundt om i verden. Hennes nåværende forskningsinteresse ligger innen området e-handel og dens innvirkning på miljøet, med særlig fokus på retur-logistikk.

https://www.gu.se/om-universitetet/hitta-person/sharoncullinane2

Rune Aale-Hansen

Administrerende direktør, Regnskap Norge

Rasmus Nordqvist

Representant for Sosialistisk Folkeparti, Folketinget

Rasmus Nordqvist fra København er utdannet designer ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Skole for Design og Arkitektur (Danmarks Designskole), 1996-1999, og har arbeidet i en årrekke i motebransjen som designer, konsulent og underviser, før han gikk inn i politikken og ble valg inn på Folketinget som Folketingsmedlem for Socialistisk Folkeparti i Sjællands Storkreds fra 13. maj 2020.

Kristiane Rabben

Rådgiver, Mepex Consult AS

Utdannet klesdesigner ved Esmod International 2008. Bred erfaring fra tekstilbransjen, innen distribusjon, design og produksjon. Ferske studier fra HINN og BI innen miljøpsykologi og sirkulærstrategi. Erfaring fra SoMe produksjon innen ombruk, re-design, og reparasjon. Leder for AP2 i Wasted Textiles.

Anja Bakken Riise

Leder, Framtiden i våre hender

Åse Roen

Avdelingsleder tekstil, Fretex Miljø AS