Klimarapportering fra biogassanlegg - workshop om biogass bransjenormen

Arbeidet med en biogass bransjenorm startet som et Avfall Norge og Biogass Oslofjord prosjekt i 2017, hvor man kartla klimanytten for biogass produsert ved seks anlegg i Norge ved hjelp av EUs bærekraftkriterier (RED1). Nå foreligger bransjenormen i oppdatert versjon (RED2) og vi inviterer ledere ved norske biogassanlegg til en egen workshop for å diskutere hvordan bransjen nå kan ta i bruk normen.

Beskrivelse
Program

Presentasjoner kan lastes fra programfanen

Målet med en biogass bransjenorm for klimarapportering er å synliggjøre biogassens klimanytte og bærekraft og betydningen av å utnytte avfall som en ressurs i en sirkulær økonomi uten verdilekkasjer. Verktøyet gir et kunnskapsgrunnlag til produsenter, innkjøpere og brukere av biogass, og informasjonen etterspørres nå av myndighetene i den årlige rapporteringen til Miljødirektoratet.
Vi diskuterer kravene til rapportering som kommer og hvordan bransjen nå kan ta i bruk normen for å sørge for myndighetsgodkjent klimarapportering.

Agenda for møtet - se programfanen for fullt program

  • Forventninger til klimarapportering fra Miljødirektoratet og i markedet for øvrig
  • Forbedringspotensial eget anlegg - hvordan kan verktøyet benyttes som et verktøy for optimaliseringer?
  • Hvordan komme i gang? Priser, drift, support og videreutvikling

Målgruppe: Medlemmer i Avfall Norge, Norsk Vann og EGN v/ Daglig ledere, ledere drift og marked (avsetning), økonomi og rapportering.

Den oppdaterte normen basert på RED2 inkluderer nå også en egen valgfri biogjødselmodul som ble presentert hos Landbruksdirektoratet 15. september 2020.

Jens Måge, Avfall Norge
Leif Ydstebø, leder Avfall Norges faggruppe for biologisk behandling
Arne Haarr, Norsk Vann
Tore Woll, Energigass Norge

NB! Møtet holdes på GOOGLE MEET - IKKE PÅ ZOOM - som tidligere annonsert.
Lenke: https://meet.google.com/tio-mipt-abg?hs=122&authuser=1

Videomøter:
Avfall Norge bruker Google Meet. Bruk Google Chrome nettleser og lim inn linken der.
Husk unmute mikrofonen når du snakker.
Test i god tid på forhånd.
Meet fungerer også med: Mozilla Firefox, Microsoft Edge og Apple Safari. Microsoft Internet Explorer 11 fungerer også, men krever en plug-in.
Beregn minst 10 minutter til å teste hvis det er første gang du bruker Meet.

Onsdag 2. desember

14.00–15.30

14:00 - 14.05 Velkommen
Møteleder Tore Woll, Daglig leder Energigass Norge

14:05 Bakgrunn og hensikt med biogass bransjenorm klimarapportering
Jens Måge, fagrådgiver Avfall Norge
Presentasjon

14:15 Hvorfor myndighetene etterspør klimarapportering?
Torkil Dyb Remøy, Seniorrådgiver, seksjon for transport og luftkvalitet Miljødirektoratet
Presentasjon

14:25 Innholdet i verktøyet
Kaja Voss, Senior Consultant CARBON LIMITS
Presentasjon

14:35 Praktisk bruk av verktøyet
- Praktisk bruk - og hvordan kan verktøyet benyttes som et verktøy for optimaliseringer i eget anlegg
Leif Ydstebø, overingeniør IVAR IKS

14:45 Spørsmål og svar

15:00 Hvordan komme i gang, priser og betingelser
Jens Måge, fagrådgiver Avfall Norge
Presentasjon

15:15 Videre arbeide og utvikling med normen
- Normens betydning for utvikling av norsk biogassindustri
- Navnekonkurranse med frist 20. desember
Tore Woll, Daglig leder Energigass Norge

15:25 Avsluttende bemerkninger
Thomas Breen, direktør i Norsk Vann og Cecilie Lind, Adm.dir i Avfall Norge