Lansering av bransjenorm for dokumentasjon av klimanytten for biogass (strømmes)

Hva slags klimanytte er det i verdikjeden for biogass? Hvor mye biogass produseres og benyttes i Norge?
Stortinget ba våren 2018 regjeringen å ta initiativ til et samarbeid med biogassbransjen om å etablere en bransjenorm for å dokumentere klimanytten av norsk biogass og til bruk for Miljødirektoratet i rapporteringen av omsatt biogass.

Beskrivelse
Program

Presentasjoner og video fra lansering 13.6., FAQ, og bransjenorm (Excel) kan lastes ned nederst på siden.

Hvorfor en bransjenorm?

Hensikten med en bransjenorm er å tydeliggjøre bærekraften i norsk biogass basert på en transparent og akseptert beregning av reell klimanytte, slik at markedet kan gjøre kvalifiserte valg på drivstoff-teknologi.

I februar 2018 ba Avfall Norge sammen med fire andre organisasjoner Klima- og miljøminister Ola Elvestuen å gå i dialog med bransjen om utviklingen av en bransjenorm for biogass med årlig rapportering til Miljødirektoratet på a. Produksjon og b. Klimanytte fra norsk biogassproduksjon, basert på EUs bærekraftskriterier. Bakteppet var at biogassens bærekraft og klimanytte ikke alltid verdsettes eller blir vektlagt i anskaffelser av transporttjenester.

Under behandlingen av klimastrategien våren 2018, ba Stortinget regjeringen ta initiativ til et samarbeid med biogassbransjen om å etablere en slik bransjenorm.

Miljødirektoratet fikk så oppdraget å gå i dialog med bransjen om utviklingen og oppfølging av en bransjenorm. Bransjen v/ Avfall Norge har igangsatt et prosjekt for å starte arbeidet med å utvikle og implementere en bransjenorm. Nå foreligger modellen og den vil bli presentert og lansert hos Miljødirektoratet.

Målgruppe for lanseringen

  • Innkjøpere av transporttjenester: Kollektivselskap, offentlige og private transportører
  • Aktører i verdikjeden for avfall, biogass og biogjødsel (kommuner og IKS'er, industri, biogassprodusenter, distributører, råstoff; land-, hav- og skogbruk)
  • Virkemiddelapparatet og politikere (samferdsel, off. anskaffelser, miljø, landbruk)
Bergen biogassanlegg

Bergen biogassanlegg i Rådalen, foto: Jens Måge, Avfall Norge

PRESENTASJONER

OM BRANSJENORMEN (v 1.0) - FAQ
Last ned infoark

STRØMMING - YOUTUBE
Se hele frokostmøtet på youtube

BRANSJENORMEN v 2.0 inkl biogjødselmodul (2020)
Informasjon og bestilling

Torsdag 13. juni

08.30–10.30

Program

8.15 Rykende varm kaffe og frokost står klar

8.30 Miljødirektoratet ønsker velkommen v/ Siri Sorteberg

8.35 Innlegg v/ statssekretær Atle Hamar i KLD

8.45 Bakgrunn for bransjenormen v/ Jens Måge, Avfall Norge

8.55 Presentasjon av modellen og verktøyet v/ Stephanie Saunier, Carbon Limits
Prosess, metodikk, avgrensning andre modeller / sertifiseringer og merkeordninger.
Resultat fra uttesting av modellen hos utvalgte biogassanlegg

9.25 Veien videre v/ Torkil Dyb Remøy, Miljødirektoratet

9.35 Hvordan stimulere bruken av biogass - hva kan en bransjenorm bidra med? Paneldiskusjon med aktører i verdikjeden.

10.15 Oppsummering v/ Nancy Strand, adm.dir Avfall Norge