Siste nytt om biogass og drivstoffmatrisen

Den oppdaterte drivstoffmatrisen for tunge kjøretøy til veitrafikk fra DFØ og Miljødirektoratet anbefaler prioritering av nullutslippsteknologi og biogass i anskaffelser. Lær mer om hvordan matrisen kan benyttes og tilpasses til egne behov.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Drivstoffmatrisen er utviklet av Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) og Miljødirektoratet, og kan brukes som evalueringsmatrise for oppdragsgivere som ønsker å bruke klima og miljø som tildelingskriterium i sine anskaffelser av tjenester med tunge kjøretøy til veitrafikk.

Matrisen kan også brukes som et drivstoffhierarki, og inngå som underlag for beslutninger om valg av transportløsninger. Matrisen er basert på vurderinger av klima- og miljøeffekter og anskaffelsesfaglige vurderinger.
Matrisen er veiledende og oppdragsgiver kan endre innhold og / eller poeng, basert på lokale forutsetninger og virksomhetens mål og strategier knyttet til klima og miljø.

Avfall Norge oppfordrer bransjen til å benytte matrisen og mener den kan være viktig for at bransjen i større grad vil bruke klima og miljø som tildelingskriterium i anskaffelser, herunder flere anskaffelser av biogasskjøretøy innen renovasjon og avfallslogistikk.

For tentativt program; se programfanen.

Torsdag 25. mars

08.30–08.35

Velkommen

Foredragsholder: Kåre Fostervold - Direktør samfunnskontakt, Avfall Norge

08.35–09.05

Foredragsholder: Torkil Dyb Remøy, Senior Advisor, Miljødirektoratet | Sarah Fossen Sinnathamby Rådgiver, Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)

DFØ og Miljødirektoratet gir oss en innføring i den nye drivstoffmatrisen og bruk av miljøvennlige anskaffelser innen tungtransporten

  • Bakgrunn for matrisen v/ Sarah (5 min)
  • Miljøfaglig vurdering v/ Torkil (10 min)
  • Anskaffelsesfaglig vurdering og veien videre v/ Sarah (5 min)
  • Spørsmål 10 min

09.05–09.15

Foredragsholder: Kåre Edvardsen, Fagleder renovasjon, Halden kommune | Grethe Olsbye Administrerende direktør, Sirkula IKS

Vi får høre praktiske eksempler fra anskaffelsesprosesser i bransjen fra Halden kommune og Sirkula på Innlandet

09.15–09.20

Pause

09.20–09.35

Status tilbud og leveranser av biogass, nye anlegg under bygging, status krav utsortering bioavfall fra 2023

Foredragsholder: Kåre Fostervold - Direktør samfunnskontakt, Avfall Norge

09.35–09.45

Foredragsholder: Svein Erling Aarseth, Sales Manager, Gasum | Espen Martinsen Daglig leder og befrakter, Partifrakt

Hva er status i markedet for kjøretøy innen renovasjonsbiler og tunge trekkvogner på hhv komprimert og flytende biogass?
Hva er brukererfaringene?

09.45–10.00

Diskusjon, spørsmål, svar og avslutning

Kåre Fostervold

- Direktør samfunnskontakt, Avfall Norge

Kåre har 20 års erfaring fra politikken, som lokalpolitiker, stortingsrepresentant og statssekretær. For øvrig har han lang erfaring fra energibransjen. Han har vært ansatt i Avfall Norge siden 2020.

Torkil Dyb Remøy

Senior Advisor, Miljødirektoratet

Rådgiver, Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)

Utdanning: Statsviter (UiO, London School of Economics og SciencesPo Paris) Sarah jobber som rådgiver i team grønne anskaffelser, Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). Hun utvikler for tiden miljøkriteriesett for avfallsinnsamling og IKT. Sarah har jobbet med langsiktig planlegging av jernbanetransport og offentlige anskaffelser i Jernbanedirektoratet og Jernbaneverket. Tidligere har hun vært forsknings- og prosjektassistent i Fafo og Rambøll Management Consulting og praktikant ved den norske ambassaden Paris.

Kåre Edvardsen

Fagleder renovasjon, Halden kommune

Kåre Edvardsen har de siste 14 årene arbeidet som fagleder renovasjon i Halden kommune. Foruten drift og forvaltningsoppgaver har han arbeidet med prosjekter innen nivåmåling ved bruk av sensorer, alternativ RFID merking av avfallsbeholdere, sortering og sorteringsadferd hos innbygg.

Administrerende direktør, Sirkula IKS

Foto: Kretsløpet

Svein Erling Aarseth

Sales Manager, Gasum

Espen Martinsen

Daglig leder og befrakter, Partifrakt