Oppfølgingsmøte: finansiering sanntids avfallsdata (UTSETTES!)

Opprinnelig planlagt oppfølgingsmøte 17. januar utsettes i påvente av mobilisering av interessenter som kan finansiere videre arbeid.

Målet er oppfølging fra workshop avholdt 7. desember, ved å samle interessenter som er villige til å forplikte seg til å bidra til finansiering av prosjektet, rigge en foreløpig prosjektorganisasjon og stake ut veien videre.

Avfall Norge og Mepex kommer tilbake med ny møtedato så snart tilstrekkelig mobilisering er avklart.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere


Kontakt oss for mer informasjon, eller for å melde interesse:

  • Avfall Norge: Elin Hansen (elin.hansen@avfallnorge.no)
  • Mepex: Carl Frederik Mørch-Kontny (carlfrederik@mepex.no)


Introduksjon pilot nasjonal datahub og re Bygg applikasjon

Onsdag 17. januar

09.00–11.00

Oppfølging: finansiering

Foredragsholder: Elin A. Hansen, Seniorrådgiver, Avfall Norge | Carl Frederik Mørch-Kontny Seniorrådgiver datafangst og analyse, Mepex Consult AS

Elin A. Hansen

Seniorrådgiver, Avfall Norge

Elin leder fagteamet i Avfall Norges administrasjon. Hun er sivilingeniør og har tidligere vært fagansvarlig sirkulærøkonomi i miljøstiftelsen ZERO, og ledet sirkulær rådgivning for ombruksplattformen Loopfront. Som miljørådgiver for Statsbygg fasiliterte hun overføring av en 4500 m2 telthall fra Prosjekt nytt regjeringskvartal til Sirkulær Ressurssentral, og var involvert i konseptutredning av metode for ombruk av hulldekker i betong.

Carl Frederik Mørch-Kontny

Seniorrådgiver datafangst og analyse, Mepex Consult AS

Carl Frederik er utdannet samfunnsøkonom med spesialisering i energiøkonomi. Han har jobbet i Finansdepartementet nasjonalbudsjett og analyser av norsk økonomi og i Klima- og miljødepartementet der han ledet forrige regjerings strategi for sirkulær økonomi. Som seniorrådgiver i Mepex jobber Carl Frederik hovedsakelig med materialstrømsanalyser og klimaregnskap i tillegg til utvikling av digitale produkter.