Lukk søk

Seminar om ansvarlige anskaffelser

Avfall Norge jobber med anskaffelser og ønsker å skape en møteplass for tilbydere og innkjøpere. Vi arrangerer i den forbindelse et nytt seminar i november der vi skal følge opp det arbeidet som ble gjort i vår på anskaffelser.

Husk earlybird før 15 oktober! Da øker prisen med 500 kr.

Beskrivelse
Program

Seminaret skal blant annet presentere et prosjekt for å få mer balanserte kontrakter, rettet mot behandling av avfall. Leverandørsiden har lenge opplevd det som vanskelig at man har lange kontrakter med ensidig mulighet for oppdragsgiver til å forlenge ved å innløse opsjoner. Her er det en del eksempler på kontrakter som blir vanskelige når markedssituasjonen endrer seg. Flere har pekt på nødvendigheten av gode mekanismer for å justerer prisen underveis. Det blir også en oppfølging av det arbeidet som er gjort på sjekklister for anskaffelser tidligere i år. Dette og mer temaer blir dekt - programmet oppdateres forløpende etter som det bekreftes.

Avfall Norge arrangere et dagsseminar den 12 november 2019 for å se nærmere på dette og mye mer. Nettverk for anskaffelser skal møtes kvelden i forveien, samme sted.

Program kommiteen består av Bjørn Erik Rui; Vesar, Jon Lille-Schulstad; Ragn Sells, Nina Henriksen; Follo Ren, Jon Bergan; Norsk Gjenvinning, Nancy Strand: Avfall Norge. Om du har innspill til programmet send en mail til Håkon Bratland, Avfall Norge

09.00–09.05

Åpning

09.05–11.30

Del 1: Effektive anskaffelser for alle

09.05–09.35

Eksempel på utforming av enkle forespørsler kontrakter.

09.35–10.05

Forpliktelseserklæring fra behandlingsanlegg må vedlegges tilbudet” - Nødvendig eller smart?

12.30–14.00

Del 2: Anskaffelser som virkemiddel i en sirkulær økonomi

14.20–16.00

Del 3: Konkuranserett og leverandørutvikling