Seminar om anbud og kontrakter i avfallsbransjen

Gjennomføring av anbud og utforming av kontrakter setter viktige rammer for samarbeidet mellom aktørene i bransjen. Anbud og kontrakter er også sentrale virkemidler for mer materialgjenvinning og sirkulær økonomi. Samtidig er det viktig at både konkurranselovgivningen overholdes og at det er konkurranse i markedet om å levere gode løsninger. Alt dette skal vi innom på Avfall Norge sitt seminar om kontrakter og anbud der bla. Konkurransetilsynet, Ragn-Sells AS og Roaf er innledere.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Del 1 handler om effektive kontrakter.

Godt balanserte kontrakter bidrar til bedre priser og bedre avvikling av kontrakter for alle parter. På seminaret får vi blant annet present et prosjekt for å få mer balanserte kontrakter rettet mot behandling av avfall. Her er det en del eksempler på kontrakter som blir vanskelige når markedssituasjonen endrer seg. Flere har pekt på nødvendigheten av gode mekanismer for å justerer prisen underveis. Både Wahl-Larsen advokatfirma AS, Ragn-Sells AS og Enviropac AS skal holde innlegg i del 1.

Det blir også en oppfølging av det arbeidet som er gjort på sjekklister for anskaffelser tidligere i år.

Del 2 handler om anskaffelser som virkemiddel for en sirkulær økonomi. Her får vi bla. høre hvordan RiG har gått frem for å sikre økt materialgjenvinning av trevirke.

Del 3 handler kom konkurranselovgivningen og her vil Konkurransetilsynet gå gjennom deler av regelverket for oss.

Det blir også tid til litt gruppearbeid og diskusjoner underveis i programmet. Nettverk for anskaffelser skal møtes kvelden i forveien, samme sted.

Program kommiteen består av Bjørn Erik Rui; Vesar, Jon Lille-Schulstad; Ragn Sells, Nina Henriksen; Follo Ren, Jon Bergan; Norsk Gjenvinning, Nancy Strand: Avfall Norge. Om du har innspill til programmet send en mail til Håkon Bratland, Avfall Norge

09.00–09.05

Foredragsholder: Nancy Strand Seniorrådgiver, Avfall Norge

09.05–11.30

Del 1: Effektive anskaffelser for alle

09.05–09.35

Foredragsholder: Iren Bratlie , ROAF

09.35–10.05

Foredragsholder: Trine Friberg , Wahl-Larsen

10.05–10.35

Foredragsholder: Jon Lille-Schulstad Direktør for strategi- og forretningsutvikling, Ragn-Sells AS

10.35–11.00

Foredragsholder: Mari Trønnes ,

11.00–11.30

Foredragsholder: Bjørn Erik Rui Assisterende daglig leder, Vesar

11.35–12.30

Lunsj

12.30–14.00

Del 2: Anskaffelser som virkemiddel i en sirkulær økonomi

12.30–13.00

Foredragsholder: Anita Eide , Renvasjon i Grenland

13.00–14.00

Diskusjoner og gruppearbeid

• Hvordan balansere kontrakter?

• Leverandørdialog - hva fungerer og hva fungerer ikke?


14.00–14.20

Pause

14.20–16.00

Del 3: Konkuranserett og leverandørutvikling

14.20–14.50

Foredragsholder: Trygve Eiken , Konkuransetilsynet

14.50–15.50

Hva ønsker man nettverket skal drive med fremover og hva er det behov for?

15.50–16.00

Avslutning

Nancy Strand

Seniorrådgiver, Avfall Norge

Nancy Strand er seniorrådgiver i Avfall Norge og jobber med flere fagområder. Hun er særlig engasjert i å styrke bransjens kompetanse gjennom forskning, utvikling og innovasjon, og ikke minst rekruttere nyutdannede gjennom REdu-programmet. Nancy representerer Avfall Norge i styret i ISWA, International Solid Waste Association. Hun er utdannet innen ressursforvaltning og økonomi og har jobbet med avfall, gjenvinning og miljøspørsmål i en årrekke.

Iren Bratlie

Trine Friberg

Jon Lille-Schulstad

Direktør for strategi- og forretningsutvikling, Ragn-Sells AS

Mari Trønnes

Bjørn Erik Rui

Assisterende daglig leder, Vesar

Anita Eide

Trygve Eiken