Lukk søk

Seminar om ansvarlige anskaffelser

Avfall Norge jobber med anskaffelser og ønsker å skape en møteplass for tilbydere og innkjøpere. Vi arrangerer i den forbindelse et nytt seminar i november der vi skal følge opp det arbeidet som ble gjort i vår på anskaffelser.

Beskrivelse
Program

Et av temaene vi skal se på er et prosjekt for å få mer balanserte kontrakter, spesielt på behandling av avfall. For leverandørsiden har det vært et problem at man har lange kontrakter med mulighet for oppdragsgiver til å forlenge ved å innløse ensidige opsjoner. Her er det en del eksempler på kontrakter som blir vanskelige når markedssituasjonen endrer seg. Det har vært en utfordring her at prisen har endret seg mye uten at det har vært gode mekanismer kontraktfestet for å justerer prisen underveis. Det blir også en oppfølging av det arbeidet som er gjort på sjekklister for anskaffelser

Avfall Norge arrangere et dagsseminar den 12 november 2019 for å se nærmere på dette og mye mer. Mer informasjon om programmet kommer i august når neste møte i programkomiteen har hatt møte. Nettverk for anskaffelser skal møtes kvelden i forveien, samme sted.

Program kommiteen består av Bjørn Erik Rui; Vesar, Jon Lille-Schulstad; Ragn Sells, Nina Henriksen; Follo Ren, Jon Bergan; Norsk Gjenvinning, Nancy Strand: Avfall Norge. Om du har innspill til programmet send en mail til Håkon Bratland, Avfall Norge

Det er ikke oppført et program enda eller kurset / arrangementet har ikke et spesifikt program