Teknologi og innovasjon innen tekstiler

Norwaste har sammen med IVAR utviklet en rapport som viser mulighetene for materialgjenvinning av tekstiler for Stavanger område. Resultatet er en omfattende rapport som tar for seg eksisterende prosjekter som er i oppstarten med løsninger for materialgjenvinning av fiber. De løsningen som ser mest interessant ut fra vår ståsted ligger i Sverige og Finland.

Logg deg på for å få meg deg denne oppdateringen og det nyeste inne tekstiler

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Onsdag 13. januar

09.00–09.10

Velkommen

09.10–09.40

Muligheter for materialgjenvinning av tekstiler

Foredragsholder: Henrik Lystad CEO, Norwaste

09.40–10.20

Diskusjon og spørsmål

Henrik Lystad

CEO, Norwaste

Henrik Lystad har lang erfaring og inngående kjennskap om bransjen fra 16 år i Avfall Norge. Henrik har vært involvert i rammebetingelser og interessepolitisk arbeid innenfor avfallshåndtering og sirkulær økonomi i Norge og EU. Han har vært involvert i en rekke aktiviteter knyttet til blant annet innsamling av avfall, anskaffelser, utvikling av produsentansvaret, biogass og kompostering, energigjenvinning, materialgjenvinning og deponering, samt marin forsøpling og avfallshåndtering i utviklingsland.

Forstudie Materialgjenvinning av tekstiler

Materialgjenvinningsmuligheter for tekstiler i IVAR-området

Publisert: 13. januar 2021 | Oppdragstaker:
Norwaste har sammen med IVAR utviklet en rapport som viser mulighetene for materialgjenvinning av tekstiler for Stavanger område. Resultatet er en omfattende rapport som tar for seg eksisterende prosjekter som er i oppstarten med ...