Lukk søk

Om Avfall Norge

Avfall Norge er en bransjeorganisasjon for gjenvinningsbransjen. Vi representerer over 200 medlemmer fra offentlig og privat sektor.

Avfall Norge er landets eneste organisasjon som samler hele gjenvinningsbransjen. Vi representerer over 200 ulike organisasjoner og virksomheter som jobber innen avfallshåndtering, gjenvinning og resirkulerte råvarer.

Våre medlemmer er offentlige og private gjenvinningsselskaper, kommuner, leverandører og konsulenter.


Organisasjonen

Styret og våre faggrupper er sammensatt av faglige dyktige og engasjerte medlemmer.

Avfall Norge har følgende organer:

Årsmøtet

Organisasjonens høyeste organ og holdes innen utgangen av juni hvert år. Våre hovedmedlemmer har stemmerett, men alle våre medlemmer har mulighet til å delta.

Styret

Styret er organisasjonens høyeste organ mellom årsmøtene og leder organisasjonens daglige arbeid.

Les mer om styret

Faggrupper og nettverk

Avfall Norge har ulike faggrupper og nettverk som våre medlemmer kan delta i. Avfall Norge er tilrettelegger for at faggrupper og nettverk møtes og består av ulike medlemmer i bransjen.

Les mer om våre faggrupper og nettverk

Avfallsforsk

Avfallsforsk er et selvstendig medlemsnettverk for avfallsrelatert forskning og utvikling. Hensikten er å stimulere FoUI-prosjekter som fremmer sirkulær økonomi i gjenvinningsbransjen og i samarbeid med andre bransjer. Driftes av Avfall Norge.

Les mer om Avfallsforsk