Lukk søk

Om Avfall Norge

Avfall Norge er en bransjeorganisasjon for avfalls– og gjenvinningsbransjen i Norge med rundt 200 medlemmer fra offentlig og privat sektor.
  • Vi representerer både offentlige og private avfalls- og gjenvinningsselskap, gründere, leverandører og miljøkonsulenter. Til sammen er våre medlemmer ansvarlig for 95 prosent av alt husholdningsavfall i Norge, såvel som store mengder næringsavfall
  • Vi er bindeleddet mellom din organisasjon, bransjen og myndighetene
  • Vi jobber med å forbedre våre medlemmers rammevilkår, gi ekspertråd rundt bransjefaglige spørsmål, samt skape og tilrettelegge for viktige arenaer for samhandling og kunnskapsdeling på tvers i bransjen, eller med andre sentrale aktører
  • Vi lytter til våre medlemmer, samt skaper verdier og resultater for bransjen og våre medlemmer
  • Vi jobber for en ambisiøs avfalls- og gjenvinningspolitikk, og samler bransjen rundt en visjon om at avfall er morgendagens råvarer
  • Vi tilbyr kurs og kompetanseutvikling, og holder i forskning og utvikling for å bedre ressursutnyttelsen i Norge og internasjonalt

Aktiviteter

  • Avfall Norges årskonferanse: Hvert år samler vi rundt 1000 mennesker til en tre dagers konferanse med fokus på på inspirere, dele viktig kunnskap og opprettholde og bygge nettverk. Vi tar for oss aktuelle tema og legger til rette for arrangementer til glede og nytte for deltakere og utstillere. I 2017 samlet vi designere, produsenter, handel, forbrukere og andre fra næringslivet sammen med bransjen og sentrale leverandører, 84 utstillere, med fokus på å skape en "Sirkulær fremtid". Se bilder og filmer på Facebook. Neste år dypdykker vi i temaet "Industriell bærekraft" - en viktig faktor for å lykkes med en Sirkulær økonomi. Bli med oss til Stavanger 5. - 7. juni 2018 du også! Påmelding her
  • Kunnskap: Vi holder kurs og arrangementer som strekker seg fra grunnkurs i avfall- og gjenvinning, debatter og frokostmøter om aktuelle tema, til kurs i mottak av farlig avfall for erfarne driftsoperatører. Se alle våre kurs og arrangementer
  • Forskning og utvikling: Våre faggrupper og -nettverk initierer forskning og utvikling som svarer til bransjens spesifikke problemstillinger. Bli medlem i dag, og få tilgang tilgang til Norges mest utbredte nettverk av eksperter innenfor avfalls- og gjenvinningsbransjen. 
  • Kompetansebygging: Avfall Norge er initiativtager og driver av bransjens store kompetanseløft REdu. REdu er et samarbeid mellom medlemsbedrifter og universiteter. Les mer om REdu herog følg REdu på Facebook for bilder, videoer og mange spennende oppdateringer.