Arskonferansen 2024 banner mobile

Prosjekt: Ansvarlig produksjon og forbruk/Produsentansvar

Avfallsreduksjon, avfallsforebygging og økt ombruk spiller en avgjørende rolle i omstillingen til en sirkulær økonomi. Dette er i tråd med FNs bærekraftsmål nr 12: Ansvarlig forbruk og produksjon - sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre.

Nordmenns forbruk ligger 25 prosent høyere enn EU-gjennomsnittet. Et mer bærekraftig forbruksmønster er et must om vi skal nå klimamål.

Prosjektet skal samle og koordinere Avfall Norges arbeid og aktiviteter som kan bidra til avfallsreduksjon og avfallsforebygging. Disse kan omhandle f.eks. ombruk og reparasjon, ansvarlig produksjon og forbruk, og utvikling av produsentansvar.

Prosjektansvarlig: Jens Måge

Kontakt oss

Jens Måge

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Bioavfall, tekstiler, biologisk behandling
Telefon:  92292262