Arskonferansen 2024 banner mobile

Prosjekt: Avfallsforsk

Avfallsforsk er det ledende nettverket i Norge for forskning, utvikling og innovasjon innen avfall, gjenvinning og sirkulær økonomi. Hensikten er å stimulere FoU- og innovasjonsprosjekter som fremmer sirkulær økonomi i avfalls- og gjenvinningsbransjen og i samarbeid med andre bransjer. Gjennom Avfallsforsk blir det arrangert ukentlige webinarer og to årlige innovasjonsworkshops. Avfall Norge er sekretariat for Avfallsforsk.

Mer informasjon om Avfallsforsk her

Prosjektleder: Nancy Strand

Kontakt oss

Nancy Strand

Seniorrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Avfall Norges podcast Sirkuler, Internasjonalt arbeid herunder ISWA and FNs plastavtale, kompetanse og innovasjon
Telefon:  91601901