Arskonferansen 2024 banner mobile

Prosjekt: Internasjonalt arbeid

Sirkulærøkonomi og plastforsøpling er et stort globalt satsningsområde. Norge engasjerer seg aktivt politisk, blant annet i utformingen av FNs internasjonale plastavtale, oppfølging av en rekke globale avtaler og trakter. Det er behov for aktører med erfaring, kunnskap og kompetanse.

Avfall Norges internasjonale prosjekt skal samle og koordinere Avfall Norges internasjonale aktiviteter, og gjennom dette styrke kontakten med sentrale myndigheter og også bransjens omdømme i Norge. Prosjektet bygger opp under organisasjonens rolle som pådriver for sirkulærøkonomi da avfallshåndtering og gjenvinning er et globalt anliggende, og flere medlemmer i Avfall Norge har internasjonale aktiviteter.

Prosjektleder: Nancy Strand

Kontakt oss

Nancy Strand

Seniorrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Avfall Norges podcast Sirkuler, Internasjonalt arbeid herunder ISWA and FNs plastavtale, kompetanse og innovasjon
Telefon:  91601901