Arskonferansen 2024 banner mobile

Prosjekt: Kompetanseløft og innovasjon

Omstillingen til en sirkulær økonomi krever nye forretningsmodeller, innovative løsninger og samarbeid mellom aktører langs hele verdikjeden. Omstillingen krever også at virksomheter utvikler sin kompetanse i takt med samfunnets behov.

Høsten 2023 vil Avfall Norge gjennomføre et forprosjekt for å kartlegge behov og mulighetsrom innen innovasjon og kompetanseløft.

Innunder dette prosjektet ligger REdu, Avfall Norges program for å trekke flere unge til bransjen. Les mer om REdu her

Prosjektansvarlig: Heidi Hopstock

Kontakt oss

Heidi Hopstock

Rådgiver
Avfall Norge
Ansvar: REdu, kompetanse, innovasjon og medlemmer
Telefon:  98469852