Arskonferansen 2024 banner mobile

Prosjekt: Posisjonering

Avfall Norge skal være en pådriver for en sirkulær økonomi og sikre gode rammevilkår for gjenvinningsbransjen. For å lykkes med dette må organisasjonen styrke sin posisjon og samfunnsrolle.

Prosjektets mål er å sørge for at Avfall Norge blir en naturlig sparringspartner og rådgiver for myndigheter, offentlige instanser og alliansepartnere når sirkulærøkonomi, gjenvinning eller avfallshåndtering er tema, og at organisasjonen er til stede på arenaer der disse diskuteres. Avfall Norge skal være et naturlig kontaktpunkt når journalister søker informasjon om sirkulærøkonomi og gjenvinningsbransjen, og skal også bidra til å synliggjøre bransjen i mediene.

Prosjektansvarlig: Stine Thorp

Kontakt oss

Stine Thorp

Kommunikasjonsansvarlig
Ansvar: Posisjonering, podcast, ekstern og intern kommunikasjon
Telefon:  92867972