Arskonferansen 2024 banner mobile

Prosjekt: Rammevilkår og politisk standpunkt

Avfall Norge har en målsetting om å være en kunnskapsformidler for politiske prosesser og en pådriver for rammevilkår som bidrar til sirkulære og lønnsomme forretningsmodeller for sine medlemmer. Lovgivning og ansvar for avfallshåndtering kan være vanskelig å forstå for politiske beslutningstakere, samtidig som lovverk og ansvar endres i et raskt tempo som følge av EU-prosesser.

Målet med prosjektet er å bli en foretrukken samarbeidspartner i politiske beslutningsprosesser, bidra til å øke kunnskapen om behov, ansvar og forpliktelser i verdikjeden for behandling av avfallshåndtering hos myndighetene, og fungere som en pådriver for rammevilkår som bidrar til sirkulære og lønnsomme forretningsmodeller for våre medlemmer.

Prosjektansvarlig: Kåre Fostervold

Kontakt oss

Kåre Fostervold

Direktør samfunnskontakt
Ansvar: Næringspolitikk, pressekontakt, energigjenvinning
Telefon:  48168041