Arskonferansen 2024 banner mobile

Prosjekt: Sirkulærhub/Årskonferanse

Avfall Norge skal være en pådriver for en mer sirkulær økonomi. Det innebærer også at vi skal tilrettelegge for møteplasser både for medlemmer og tilknyttede aktører da kompetansedeling og samarbeid er et must i omstillingen vi skal gjennom.

Ila. 2023 åpner vi Avfall Norges Sirkulærhub i egne lokaler i Øvre Voll gate 6 i Oslo. I disse lokalene vil vi holde seminarer, kurs, nettverkstreff mm.

Årskonferansen Avfall Norge er bransjens viktigste årlige treff. Vi vil videreutvikle konseptet, og i størst mulig grad gjøre Årskonferansen til en katalysator for nye samarbeid og nettverksbygging som kan bidra til å styre bransjen i en mer sirkulær retning. Årskonferansen skal også være en viktig arena for å øke kunnskapen om og omdømmet til bransjen hos myndighetshavere, interessenter og strategiske samarbeidspartnere.