Arskonferansen 2024 banner mobile

Prosjekt: Statistikk og data

Avfall Norge skal være en pådriver for en mer sirkulær økonomi, og bidra til at Norge når klima- og materialgjenvinningsmålene vi har forpliktet oss til. For å lykkes med omstillingen som trengs både i bransjen og samfunnet for øvrig trengs det tall og faktagrunnlag. Dette vil gi et godt beslutningsunderlag både for myndigheter og medlemmer.

Som en del av prosjektet er det utviklet en statitikk- og databank med oppdaterte og relevante tall som viser utvikling og resultater for sortering og gjenvinning av avfall. Se statistikksiden her

I dette prosjektet ligger også Avfall Norges renovasjonsbenchmarking (RBM), som kartlegger kostnadsbildet, nøkkeltall og forbedringspotensiale i ulike deler av renovasjonstjenesten. Dette er et tilbud utviklet for kommunale renovasjonsselskap.

Resultater fra 20 år med RBM har gitt deltakerne et effektivt grunnlag for å oppnå bedre resultater gjennom målrettet ledelse, læring, motivasjon av medarbeidere og fruktbart samarbeid med styre, eiere og myndigheter.

Neste RBM gjennomføres i 2024. Har du spørsmål om RBM? Kontakt fagrådgiver Håkon Bratland, hakon.bratland@avfallnorge.no

Prosjektansvarlig: Håkon Bratland

Kontakt oss

Håkon Bratland

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Innsamling, sortering og materialgjenvinning
Telefon:  97578502