Arskonferansen 2024 banner mobile

Avfall Norge lanserer webinarserie med EU-tema

Hold deg oppdatert på EU-lovgivning som vil påvirke bransjen med våre månedlige gratiswebinarer.

Av: Stine Thorp | Publisert: 12. september 2023

Denne høsten lanserer Avfall Norge en ny webinarserie med EU-lovgivning som tema. Første webinar arrangeres torsdag 21. september kl. 9-9:30 og omhandler den nylig vedtatte batteriforordningen.

MELD DEG PÅ HER

Webinarene ledes av fagrådgiver Marie Hesselberg, som følger EU-prosessene tett, og også er involvert i påvirkningsarbeidet som foregår via CEWEP og MWE (Municipal Waste Europe).

- Veldig mange av rammevilkårene innen avfalls- og miljøsektoren kommer fra EU gjennom våre forpliktelser iht. EØS-avtalen. Disse regelverksendringene skjer uten direkte norsk deltakelse og det er derfor viktig at vi som medlemsorganisasjon har tidlig informasjon om hvilke forslag som diskuteres i EU og som vil bli gjeldende i Norge etterhvert, sier Hesselberg.

- Omfanget av regelverksendringer er stort, skjer fort og det kan være vanskelig å følge med. Med disse webinarene ønsker vi å holde våre medlemmer oppdatert på hva som skjer.

De månedlige EU-webinarene er gratis, og tar for seg ulike dagsaktuelle temaer. Følg med på våre nettsider og meld deg på våre nyhetsbrev, og få med deg de fremtidige webinarene også.

Kontakt oss

Marie Hesselberg

Rådgiver
Avfall Norge
Ansvar: EU-prosesser
Telefon:  97906784