Avfall Norge kartlegger avfallsstrømmer i Indonesia

CLOCC (Clean Oceans through Clean Communities), Avfall Norges bistandsprosjekt, har iverksatt en omfattende datainnsamling i husholdninger og forretninger for å undersøke avfallsstrømmer i Banyuwangi-provinsen i Indonesia.

Av: Oda Kristin Korneliussen | Publisert: 1. desember 2020
CLOCC kartlegger avfallsstrømmer

Gjennom prosjektet CLOCC ønsker Avfall Norge å finne ut hvor mye og hvilket avfall som genereres, og hvor stor prosent i området har tilgang til pålitelig avfallshåndtering. Datainnsamlingen begynte 1. desember, og gjøres i samarbeid med Avfall Norges indonesiske prosjektpartner InSWA (Indonesia Solid Waste Association).

CLOCC jobber mot å redusere marin plastforsøpling ved å forbedre avfallshåndteringen i lokalsamfunn i land der mye avfall på avveie havner i havet. Datainnsamlingen er en del av samarbeidet med lokale myndigheter for å utvikle sterke avfallsplaner.

Ved å involvere CLOCC-deltakerne i datainnsamling, forbedrer vi deres kapasitet til å innsamle data om avfallsproduksjon og sammensetning. I tillegg skaper vi bevissthet rundt hvor nødvendig et godt datagrunnlag er i en planleggingsprosess, sier Satya Oktamalandi, prosjektleder i InSWA.

Behov for data om avfallsstrømmer

Datainnsamlingen er nødvendig for å jobbe mot prosjektets mål om å skape ansvarlig avfallshåndtering i partnerland, og på sikt øke resirkulering av relevante materialer. Datagrunnlaget om avfallsstrømmer i Indonesia er svært mangelfullt.

Uten pålitelige data for avfallsmengder, sammensetning og hvor mye av avfallet håndteres forsvarlig, er det vanskelig å jobbe målrettet for å forbedre avfallshåndteringen i lokalsamfunn. Derfor utgjør oppstarten av datainnsamlingen en viktig milepæl for CLOCC, sier prosjektleder Sigve Ånderå.

I forkant av den åtte dagers datainnsamlingen, arrangerte CLOCC et to dagers opplæringskurs for deltakerne i CLOCC-prosjektet. Deltakerne er lokale myndigheter ansvarlige for avfallshåndtering. Den samme gruppen har i høst gjennomgått et tre dagers opplæringskurs, samt feltbesøk til resirkuleringssenter, “Waste Banks” og deponier.

For å samle inn data skal de benytte et verktøy utviklet av FN Bosetningsprogram (UN Habitat), “Waste Wise Cities Tool”. Dette er et 7-trinns verktøy FN-organet har utviklet for å bistå byer med å innsamle data om avfallshåndteringen sin, slik at de kan identifisere effektive politiske inngrep og investeringer i infrastruktur.

Et prosjekt i vekst

I 2021 skal CLOCC utvide arbeidet til flere nye administrative områder i Indonesia, og begynne opplæringen av nye grupper lokale myndigheter.

Opplæringen vil foregå som en kombinasjon av kurs med fysisk oppmøte, e-læring, webinar, feltarbeid og erfaringsutveksling gjennom et digitalt nettverk.

CLOCC er finansiert av Norad, og er en del av det norske bistandsprogrammet mot marin forsøpling og mikroplast. ISWA (International Solid Waste Association) er CLOCCs hovedpartner. Implementerende partnere er blant flere InSWA og Systemiq.

Lær mer om CLOCC og følg med på oppdateringer her.