Et vellykket bistandskurs i Indonesia

I september gjennomførte Avfall Norges bistandsprosjekt Clean Oceans through Clean Communities (CLOCC) sitt andre opplæringskurs i Indonesia for å bistå lokale myndigheter med å forbedre avfallshåndteringen.

Av: Oda Kristin Korneliussen | Publisert: 25. september 2020

Gjennom Norad-prosjektet deltar Avfall Norge i en norsk storsatsing for å bekjempe marin plastforsøpling ved å forbedre avfallshåndteringen i land hvor store mengder avfall finner veien til havet.

Opplæringskurset, som gikk over tre dager, hadde 35 deltakere fra ulike etater og departementer relevante for avfallshåndtering. Mange har også lederverv i lokalsamfunnene sine.

Kurset ble arrangert i samarbeid med ISWA (International Solid Waste Association) og INSWA (Indonesia Solid Waste Association), i Banyuwangi i Øst-Java, samt indonesiske myndigheter. Kurset besto av en kombinasjon av digitalt innhold og lokale kursholdere.

- Covid-19 har vært utfordrende for CLOCC-prosjektet, men også en pådriver for å tenke nytt og digitalisere prosjektet. Gjennom å satse på digitale workshops, nettverk og e-læring, tror vi at vi kan bidra til å forbedre avfallshåndteringen i lokalsamfunnene vi jobber i, sier prosjektleder Sigve Ånderå.

- Denne hybride kursmodellen, med både digitalt og live innhold, kickstarter vår digitale satsing, og er noe vi kan bygge på videre, også i etterkant av pandemien, vektlegger han.

Utfordrer tradisjonell bistand

Formålet med kurset var å bygge kompetanse i avfallshåndtering, for å få på plass velfungerende avfallssystemer. Videre vil CLOCC følge opp kursdeltakerne via feltbesøk, og workshoper der de skal utvikle egne avfallsplaner.

Utvikling av avfallsplaner og lokal kompetansebygging er viktige virkemidler for å redusere marin plastforsøpling, da en stor del av avfall i Indonesia dumpes ulovlig eller brennes. Banyuwangi mangler i stor grad offentlig avfallshåndtering, men er motiverte for å få på plass gode systemer.

- Kurset var en forholdsvis avansert teknisk produksjon, med en kombinasjon av lokale kursholdere, internasjonale kursholdere live på Zoom, og ferdig innspilte videoer. I tillegg ble alt som foregikk oversatt til lokalt språk. De lokale kunne samles i et rom med god avstand, men de internasjonale deltok digitalt, sier Ånderå.

Han fremhever at denne mer digitale kunnskapsoverføringen kan utfordre den tradisjonelle bistandsformen som ofte inkluderer mye reisevirksomhet.

- Selv om noe reisevirksomhet fortsatt vil være nødvendig, er det tydelig at man kan skalere et prosjekt til å nå en større målgruppe, samt kutte reisebudsjett og klimaavtrykk, sier han.

Ønsker å involvere den norske avfallsbransjen

Kursholderne besto av en kombinasjon av indonesiske, norske og internasjonale eksperter. De tok for seg ulike temaer som inkluderende avfallshåndtering, rollen til uformell sektor, resirkulering, avfallshierarkiet, datainnsamling, ulike avfallsstrømmer og håndtering av ulike typer avfall, og mye mer.

En videre ambisjon for CLOCC er å involvere den norske avfallsbransjen ytterligere, selv om det akkurat for tiden er utfordrende på grunn av korona. Vi ønsker et mangfold blant kursholdere, med tanke på bakgrunn, kjønn, erfaring og alder.

Støtter indonesiske myndigheter med norsk kompetanse

CLOCC ønsker å overføre kunnskap fra norsk avfallshåndtering til Indonesia. Samtidig forteller Ånderå at løsningene må ha lokalt eierskap og forankring.

- Det finnes ingen “one size fits all” løsning for avfallshåndtering og utvikling. Derfor forsøker CLOCC å støtte indonesiske lokale myndigheter med å bygge opp egne avfallsplaner, med hjelp av norsk kompetanse.

Å forbedre avfallshåndteringen i land som Indonesia, som er en stor kilde til marin plastforsøpling, vil skape positive ringvirkninger.

- Forbedret avfallshåndteringen betyr mye mer enn å kun redusere forsøpling. Dette vil påvirke helse, miljø og klimautslipp, økonomi, sysselsetting og mye mer, sier Ånderå.

Veien videre for CLOCC

CLOCC fortsetter sin digitale satsning, og vil fremover fokusere på å utvikle e-læringsmoduler for myndigheter innenfor avfallshåndtering. Et videre fokus vil være en mentorordning, der engasjerte mentorer vil videreføre opplæringen. I tillegg vil CLOCC gjennomføre flere opplæringskurs i Indonesia, og på et senere tidspunkt India, både fysiske og digitale.

Ønsker du å bidra i CLOCC-prosjektet? Meld din interesse her.

Kontakt oss

Sigve Ånderå

Program director
Avfall Norge
Ansvar: CLOCC
Telefon:  40408694

Oda Kristin Korneliussen

Rådgiver
Ansvar: Clean Oceans through Clean Communities (CLOCC), bærekraft
Telefon:  92154677

Relaterte artikler

Se flere nyheter