Bli med på Høstmøtet 2022

Vi inviterer bransjens daglige ledere og hovedkontakter til foredrag og diskusjoner om brann og forsikring, bærekraftsrapportering, nye utsorteringskrav, produsentansvarsordninger og Avfall Norges nye strategi.

Av: Stine Thorp | Publisert: 10. oktober 2022

31.-1. november arrangeres Høstmøtet, et eget seminar for daglige ledere i bransjen, i Oslo. I år står følgende tema på programmet:

  • Brann og forsikring - stadig like relevant
  • Bærekraftsrapportering kommer snart for alle
  • Ny strategi for Avfall Norge
  • Nye utsorteringskrav blir snart gjeldene
  • Produsentansvarsordningene er i endring

- Temaene er satt etter innspill fra medlemmene våre, og berører svært mange aktører i bransjen. Jeg tror vi vil få noen nyttige og gode diskusjoner under årets ledertreff, sier Runar Bålsrud, administrerende direktør i Avfall Norge.

- Jeg ser også frem til å få mulighet til å møte nøkkelpersoner i bransjen ansikt til ansikt, og fortelle nærmere om hvilken retning Avfall Norge vil ta med sin nye strategi.

Med Høstmøtets "brennhete" tema Brann og forsikring presenteres forsikringsselskapenes syn på problematikken, før diskusjonen rundt mulige tiltak starter. Her er Arne Kåre Nossen, autorisert forsikringsmegler og teknisk sjef i VENO Forsikring foredragsholder.

BI-professor Caroline D. Ditlev-Simonsen vil utgreie om de viktigste punktene mtp. bærekraftsrapportering, og fortelle hvordan virksomheter skal etterleve kravene i den nye åpenhetsloven.

Camilla Grande i Berngaard AS kommer for å snakke om de nye utsorteringskravene, hvem som skal dekke kostnadene, og om det vil vanke sanksjoner om man ikke oppfyller kravene.

Henrik Lystad i Norwaste kommer for å orientere om Miljødirektoratets arbeid med produsentansvarsordningene.

Ikke anledning til å delta?

Dersom du ikke har mulighet til å delta håper vi du har anledning til å sende en kollega på vegne av virksomheten.

Kontakt oss

Didrik Støbakk

Arrangementskoordinator
Avfall Norge
Ansvar: Årskonferansen, webinarer/seminarer
Telefon:  41552781

Relaterte artikler

Se flere nyheter