Arskonferansen 2024 banner mobile

Avfall Norge med i arbeidsgruppe som ser på produsentansvar for tekstiler

Oppdragsgiver er Klima- og miljødepartementet, som vil ha forslag til hvordan produsentansvar for tekstiler kan innrettes i Norge.

Av: Stine Thorp | Publisert: 3. oktober 2022

- Dette er en sektor som har vært preget av veldig mye bruk og kast. Derfor gleder det meg veldig at næringen nå vil bidra til å finne nye løsninger, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide i en pressemelding.

I arbeidsgruppen er Virke, NHO Service og Handel, Samfunnsbedriftene, Fretex, Framtiden i våre hender, Naturvernforbundet og Avfall Norge representert. Virke vil fungere som sekretariat for arbeidsgruppen og lede arbeidet, mens Miljødirektoratet vil delta som observatør.

Det skal også opprettes en referansegruppe bestående av produsenter/importører, kommuner/IKS og statlige etater, og innovasjons- og kunnskapsmiljøer.

EU vil få has på tekstilproblemet

EU-kommisjonen lanserte en tekstilstrategi i våres. Den innebærer blant annet strengere krav til design, kvalitet og bruk av kjemikalier i klesproduksjonen. Målet er også at klær skal bli enklere å reparere, ombruke og materialgjenvinne. EU varsler at et forslag om produsentansvar vil komme i revideringen av rammedirektivet for avfall i 2023.

Vi er storforbrukere

Nordmenn har et stort forbruk av tekstiler. Hvert år settes 80 000 tonn nye tekstiler ut på markedet. Halvparten av disse havner til slutt i restavfallet, viser en Norsus-rapport fra 2021. Som EØS-land skal Norge ha på plass separat utsorteringsordning for tekstiler i 2025.

- Vi er glade for at denne arbeidsgruppen nå er satt, slik at vi kan komme i gang med diskusjonene om hvordan en fremtidig produsentansvarsordning for tekstiler skal se ut, sier Jens Måge, fagrådgiver i Avfall Norge og leder av prosjektet Tekstil 2025.

- Produsenter og importører må ta sin del av ansvaret for tekstilproblemet, ellers vil vi ikke klare å gjøre noe med den massive miljøbelastningen klesindustrien representerer.

- Vi har nå en unik mulighet til å foreslå en ordning som kan endre klesindustrien og samtidig bidra til ny verdiskaping i gjenvinningsbransjen og bygge opp en sirkulær norsk tekstilindustri, sier Måge.

Arbeidsgruppen skal levere sitt forslag til produsentansvarsordning i september 2023.

Kontakt oss

Jens Måge

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Bioavfall, tekstiler, biologisk behandling
Telefon:  92292262

Relaterte artikler

Se flere nyheter