Nominér kandidater til årets bransjepriser

Tradisjonen tro deler vi ut årets bransjepriser under Årskonferansen som går av stabelen 5.-7. september. Vinnerne får heder, ære og en gavesjekk på 10.000 kr.

Av: Marie Hesselberg Simonsen | Publisert: 13. april 2023

Hvert år deler Avfall Norge ut tre bransjepriser: Innovasjonsprisen, Kommunikasjonsprisen og Gründerprisen. Prisvinnerne mottar et diplom og en gavesjekk på 10.000 kr.

Hvem kan foreslå kandidater?

Alle virksomheter og enkeltpersoner kan nominere kandidater til de tre prisene. Juryen vurderer innkomne forslag og kan også selv fremme egne forslag.

Hvordan deles prisene ut?

De nominerte kandidatene i hver klasse presenteres på Avfall Norges nettside i august. Selve bransjeprisene deles ut under Årskonferansens festmiddag onsdag 6. september. Juryens begrunnelsen leses opp under utdelingen, og et resymé av begrunnelsen påføres diplomet.

Fristen for å nominere kandidater er tirsdag 30. mai

Innovasjonsprisen og Gründerprisen

Innovasjonsprisen og Gründerprisen skal belønne innsats som bidrar til en sirkulær økonomi og økt bruk av resirkulerte råvarer.

Prisene kan vinnes for teknologi og tjenester, økonomi, samfunns- og markedsforhold, samt systemer og konsepter.

Juryen prioriterer nominerte som kan vise til dokumenterte resultater og effekt, samarbeid og som har overføringsverdi til andre aktører. En trippel bunnlinje har også betydning i vurderingen.

Hvem kan få innovasjonsprisen?

 • Enkeltpersoner
 • Private eller offentlige/kommunale bedrifter
 • Leverandører og rådgivere
 • Universiteter, studenter
 • Miljøer og samarbeidsteam som arbeider med innovasjon innenfor avfall og gjenvinning, resirkulerte råvarer eller ressursutnyttelse.
 • Definerte prosjekter. Dersom arbeid er utført på oppdrag, er det oppdragsgiver som normalt er mottaker av prisen.
 • Fagmiljøer i både offentlig og privat sektor, i og utenfor bransjen

Vurderingskriterier

 • Bidrag til økt samfunnsansvar, i forhold til den sirkulære økonomien, herunder nivået av samarbeid mellom aktører i verdikjeden og fokus på ressursutnyttelse
 • Nivå og viktighetsgrad i avfallspyramiden
 • Bidrag til nytenkning innen avfalls og gjenvinningsbransjen samt utvikling av bransjen
 • Markeds-, forretnings- ,verdiskapnings- og vekstpotensiale
 • Realiserbarhet og gjennomføringspotensiale
 • Innovasjonsgrad
 • Brukervennlighet
 • Formidlingsevne

Hvem kan få Gründerprisen?

 • Enkeltpersoner
 • Start-ups
 • Studenter innenfor entreprenørskap
 • Grupper som jobber med et nytenkende prosjekt/gründeride innenfor avfall og gjenvinning eller den sirkulære økonomien

Vurderingskriterier:

 • Bidrag til økt samfunnsansvar, i forhold til den sirkulære økonomien, herunder nivået av samarbeid mellom aktører i verdikjeden og fokus på ressursutnyttelse
 • Nivå og viktighetsgrad i avfallspyramiden
 • Bidrag til nytenkning innen avfalls og gjenvinningsbransjen samt utvikling av bransjen
 • Markeds-, forretnings- ,verdiskapnings- og vekstpotensiale
 • Realiserbarhet og gjennomføringspotensiale
 • Innovasjonsgrad
 • Brukervennlighet
 • Formidlingsevne

Kommunikasjonsprisen

Avfall Norges kommunikasjonspris skal belønne innsats som har bidratt til en eller flere av følgende:

 • Forbedret holdninger og interesse for sirkulærøkonomien blant eksterne målgrupper gjennom helhetlig og tydelig budskap samt gode historier
 • Endret/forbedret atferd hos forbrukere og kunder knyttet til for eksempel materialgjenvinning, gjenbruk, avfallsreduksjon etc.
 • Økt kunnskap og kompetanse om bransjen gjennom et helhetlig og tydelig budskap og gode historier
 • Bidratt til god kommunikasjon gjennom samarbeid i eller utenfor bransjen

Hvem kan få kommunikasjonsprisen?

 • Enkeltpersoner
 • Private eller kommunale bedrifter
 • Fagmiljøer i både offentlig og privat sektor, i og utenfor bransjen.
 • Leverandører og rådgivere
 • Universiteter, studenter
 • Miljøer som har gjennomført kommunikasjonsarbeid som er knyttet til overnevnte punkter.
 • Prisen kan også gis til definerte prosjekter. Dersom arbeid er utført på oppdrag, er det oppdragsgiver som normalt er mottaker av prisen.

Vurderingskriterier:

 • Effekt og resultater
 • Nytenkning og kreativitet
 • Design
 • Kostnadseffektivitet
 • Bruk av ny teknologi

Tidligere vinnere

Innovasjonsprisen:

 • Renovasjonsetaten i Oslo (2017)
 • Ecofiber (2018)
 • Norsk Gjenvinning/New West Gipsgjenvinning AS (2019)
 • Asker kommune (2021)
 • Lindum sin FoU avdeling (2022)


Gründerprisen:

 • Too Good To Go (2017)
 • Invertapro (2018)
 • Bioretur (2019)
 • Sensorita (2022)


Kommunikasjonsprisen:

 • Mette Nygård Havre (2018)
 • Avfall Sør (2019)
 • Iris-Salten (2021)
 • Stiftelsen LOOP (2022)


Det ble ikke delt ut noen priser i 2020.

Kontakt oss

Marie Hesselberg

Rådgiver
Avfall Norge
Ansvar: EU-prosesser
Telefon:  97906784

Relaterte artikler

Se flere nyheter