Arskonferansen 2024 banner mobile

En møteplass for de unge i bransjen

Tirsdag forrige uke arrangerte det nyoppstartede nettverket for unge i bransjen(UIG) digital Kick-off med litt over 30 deltakere. Nå er et foreløpig program på plass.

Av: Anna Fagerheim | Publisert: 26. februar 2021

UIG har som målsetting å tilby en inkluderende, sosial og faglig arena som tilrettelegger for nettverksbygging og erfaringsdeling for unge i gjenvinningsbransjen. Nettverket er organisert under Avfall Norge og åpent for unge i bransjen under 36 år.

Halvåret som har vært har styret jobbet med å finne ut av hva nettverket skal være, og hvordan det skal drives fremover for å skape den arenaen de unge trenger. Basert på arbeidet presenterte nettverket et foreløpig program for 2021.

Program for UIG i 2021

  • 12. mars- Digital lønningspils
  • 23. mars- faglig webinar med tema adferdsendring
  • 9. juni- Arrangement for UIG i forbindelse med Årskonferansen
  • 14. september- Faglig webinar
  • 12. oktober- Årsmøte

På Kick-off hadde deltakerne mulighet til å komme med forslag til poster i programmet samt det var mye tid til å mingle og bli kjent med nye fjes.

Er du under 36 år eller har noen i din bedrift som er det? Tips dem om nettverket!

Følg med på waste.community for oppdateringer fra styret UiG.

Kontakt oss

Anna Fagerheim

Rådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Avfallsforsk, REdu, Møteplasser, Ombruk
Telefon:  47390267

Relaterte artikler

Se flere nyheter