Arskonferansen 2024 banner mobile

Nettverk for unge (UIG) inviterer til digital samling

Nettverk for unge i gjenvinningsbransjen (UIG) er godt i gang med planlegging av året, og invitere nå til et nettverksmøte for å bli bedre kjent med alle unge i bransjen!

Av: Avfall Norge | Publisert: 17. februar 2021

- Vi har jobbet det siste halve året med å finne ut av hva nettverket skal være, og hvordan det skal drives fremover for å skape den arenaen de unge trenger, sier Espen Mikkelborg, leder i nettverket.

Derfor arrangeres det nå et digitalt kick-off 23. februar med programslipp for 2021. Arrangementet er gratis og alle unge fra bransjen er velkommen til å bli med.

- I denne tiden vi er inne i nå, med hjemmekontor og ingen fysiske arrangementer, er det ekstra hyggelig å kunne invitere til en digital samling hvor vi kan mingle litt over video, sier Mikkelborg.

UIG har som målsetting å tilby en inkluderende, sosial og faglig arena som tilrettelegger for nettverksbygging og erfaringsdeling for unge i gjenvinningsbransjen. Nettverket er organisert under Avfall Norge og åpent for unge i bransjen under 36 år.

Vi oppfordrer derfor alle ledere i bransjen til å invitere inn de unge i sin bedrift.

Styret i UIG vil presentere programmet for 2021 og det åpnes for innspill fra deltakerne.

Programmet er som følger:

  • Presentere nettverket og styret
  • Presentere årshjul for 2021
  • Digital mingling - bli kjent i grupper
  • Innspillsrunde til webinar 2021
  • Bransjelogoquiz
  • Digital mingling og åpen diskusjon

Håper å se dere der!Relaterte artikler

Se flere nyheter