Enighet om felles retningslinjer blant EE-returselskapene

EE-returselskapene går sammen om å rydde i ulik regeltolkning og rutiner.
Av: Sara Wilsgaard | Publisert: 5. juni 2018

Fokus på kjerneoppgaven

Miljøet vinner når EE-returselskapene går sammen om å rydde ulik regeltolkning og ulike rutiner av veien. Et nytt sett felles retningslinjer gjør det enklere å ha full fokus på kjerneoppgaven: Innsamling, miljøsanering og gjenvinning av EE-avfall.

EE-forskriften (Avfallsforskriftens kap. 1) oppleves av EE-returselskapene som detaljrik på noen områder, mens det er rom for tolkning på andre. EE-returselskapene har gått sammen om å utvikle et felles sett kjøreregler basert på myndighetenes bestemmelser i EE-forskriften. Dokumentet bidrar til at den samme tolkningen av EE-forskriften legges til grunn.

Pliktdeling og sunn konkurranse

EE-returselskapene er alle godkjente av Miljødirektoratet for å ivareta forpliktelser og krav satt i forskriften. Samlet sett utgjør dette en rekke plikter de skal oppfylle. Gjennom samarbeid og behov for felles løsning har selskapene innført en nytt begrep: Pliktdeling. Pliktdeling betyr at selskapene i fellesskap skal dele på de plikter som er lagt på EE-returselskapene. Dette samtidig som sunn og riktig konkurranse skal ivaretas.

Miljøet i høysetet

Retningslinjene tar opp områder hvor selskapene skal samarbeide og gjøre felles front. Det er områder som informasjon, felles ambisiøse målsetninger for materialgjenvinning og ombruk, og sikring av innsamling fra alle kommuner i Norge. Selskapene tar et overordnet ansvar for at miljøet settes i høysetet ved håndtering av EE-avfall i alle ledd av verdikjeden.

Rutiner for varsling

De felles etiske retningslinjene inneholder også rutiner for varsling av uønskede hendelser, med mulighet for å varsle til en uavhengig tredjepart.


Avtalen ble signert 30. mai 2018

Arbeidet om å komme frem til en felles avtale, har foregått hos Avfall Norge og har vært ledet av Sveinar Kildal.

Relaterte artikler

Se flere nyheter

Se flere nyheter