Arskonferansen 2024 banner mobile

EU vil redusere matsvinn

FNs bærekraftsmål omfatter et mål om å halvere det globale matavfallet innen 2030. I Norge signerte matnæringen og myndighetene “Bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn” i 2017, med mål om om å halvere matsvinnet innen 2030. Nå kommer også EU på banen og vil ha mål om reduksjon inn i avfallsdirektivet.

Av: Jens Måge | Publisert: 14. desember 2021

EUs plan
Som en del av den europeiske “grønne giv” pakken vedtok EU-kommisjonen i mai 2020 Farm-to-Fork-strategien. Hensikten er å redusere miljø- og klimafotavtrykket til EUs matsystem og lette overgangen til sunne og bærekraftige dietter. Strategien tar også sikte på å adressere matsvinn. Men hva skal være EUs mål?

Den innledende konsekvensvurderingen på reduksjonsmål for matavfall kan lastes ned fra EU-kommisjonen. Målet med initiativet er å revidere avfallsdirektivet (2008/98/EC) og inkludere mål knyttet til forebygging av avfall. Kommisjonen ønsker konkrete mål for reduksjon av alt kommunalt avfall, noe reduksjon av matavfall vil bidra vesentlig til.

EU vil definere overordnede mål for redusert matsvinn i ulike deler av matforsyningskjeden, mens hver medlemsstat vil kunne velge det de mener er de mest effektive tiltakene. Endringene i direktivet er planlagt gjelde fra andre kvartal 2023.

Fra før av har EU en Bioøkonomistrategi (COM/2018/673) som inneholder mål om å etablere insentiver for å hjelpe forhandlere og forbrukere med å kutte matsvinn med 50 % innen 2030.

Status i Norge
8. desember i år kom resultatene fra den første kartleggingen av mengden matsvinn kartlagt i alle sektorer i verdikjeden for mat. I Norge ble det kastet omtrent 85 kilo spiselig mat per innbygger i 2020. Det betyr at vi i fjor kastet nesten ti prosent mindre mat enn i 2015. Delmålet i bransjeavtalen var 15% reduksjon. Minst forbedring var det i husholdningene som kastet 6% mindre matavfall.

Mangel på rapportering i ulike sektorer fører til usikkerhet rundt de faktiske tallene. Miljødirektoratet forteller at sektorene hadde ulikt utgangspunkt når kartleggingen startet i 2015. Noen hadde allerede utviklet gode metoder for måling av matsvinn og gode historiske data, mens andre sektorer har først klart å rapportere tall i 2020.

Matsvinn i Norge

I Norge kastes det mer enn 417 000 tonn spiselig mat hvert år, fordelt på:

  • husholdningene (55 %)
  • matindustrien (22 %)
  • dagligvarehandelen (15 %)
  • hotell, kantiner og KBS (estimert til 7 %)
  • grossistleddet (1 %)

Kilde: Matvett

Kontakt oss

Jens Måge

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Bioavfall, tekstiler, biologisk behandling
Telefon:  92292262

Anna Fagerheim

Rådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Avfallsforsk, REdu, Møteplasser, Ombruk
Telefon:  47390267

Relaterte artikler

Se flere nyheter