Lukk søk

Forsvinner nedbrytbar plast?

Enkelte plastprodukter reklameres som nedbrytbare, men det finnes ingen standard for hvilke kriterier denne plasten må møte.
Av: Sara Wilsgaard | Publisert: 24. april 2018 | Fagområde: Marint avfall og forsøpling

Mange ulike plasttyper

Det er lett å gå seg vill i skogen av begrep som finnes om plast, men alle typer plast, uansett opphav eller nedbrytbarhet, gjør skade i naturen.

Overordnet kan man plassere plast langs to akser: om den brytes ned lett eller ikke, og om den er laget av biologiske eller fossile materialer.

Nedbryting er avhengig av at riktige forhold ligger til rette. Det er andre forhold i et komposteringsanlegg enn i sjøen. Noen produkter brytes ikke ned men brytes opp til mindre plastpartikler som kan overleve svært lenge i naturen.

Den plasten du og jeg kjenner til, er den fossile plasten som ikke brytes ned. Den kan lage alt fra bæreposer, plastflasker, emballasje og engangsbestikk.

llusjonen om et bedre alternativ

Nedbrytbar plast skaper en illusjon om at den forsvinner i naturen. Dette kan i seg selv øke forsøplingen da mange kaster fra seg plast i god tro.

Plast som reklameres som nedbrytbar, også den som er laget av biologiske ressurser, har blitt testet under spesielle forhold som ikke nødvendigvis er å finne i naturen. Som eksempel trenger nedbrytbar bioplast vanligvis høy varme og oksygentilgang over flere uker, som ikke er tilfellet i vannet - men som eksisterer i komposteringsanlegg. Nedbrytbar plast er derfor et dårlig alternativ for å bekjempe marin forsøpling.

Kan skape trøbbel for resirkulering

Fordi de nedbrytbare plastalternativene har ulike smeltepunkter og egenskaper, egner de seg ikke til å gjenvinnes til nye produkter, og ødelegger maskineri og utstyr ved å skape en tyggegummiaktig propp.

Flere organisasjoner i Europa forsøker nå å forby såkalt (oxo-)nedbrytbar fossilplast som gir inntrykk av å brytes helt ned i naturen, men som i virkeligheten er kilde til mikroplast.

Velg resirkulert plast!

I skogen av begreper er det beste for miljøet å velge mindre plast, resirkulert plast, og alltid sørge for å kildesortere plasten etter bruk.

Kontakt oss

Sara Wilsgaard

Leder for kommunikasjon - i permisjon
Avfall Norge
Ansvar: Kommunikasjonsansvarlig. Leder for området marint avfall og forsøpling.
Telefon:  95707878

Henrik Lystad

Fagdirektør
Avfall Norge
Ansvar: Faglig virksomhet i Avfall Norge
Telefon:  90919360