Forsvinner nedbrytbar plast?

Enkelte plastprodukter og emballasje merkes som nedbrytbare, men det finnes ingen standard for hvilke kriterier denne plasten må møte.

Av: Avfall Norge | Publisert: 23. juni 2020

Mange ulike plasttyper

Det er lett å gå seg vill i skogen av begrep som finnes om plast, men alle typer plast, uansett opphav eller nedbrytbarhet, gjør skade i naturen. Overordnet kan man plassere plast langs to akser: om den er nedbrytbar eller ikke, og om den er laget av biologiske eller fossile materialer.

llusjonen om et bedre alternativ

De siste årene har det stadig oftere dukket opp ulike varianter av "komposterbare" eller "nedbrytbare" produkter. Disse er som regel laget av fiber fra mais, ris, bambus eller andre plantebaserte kilder.

Nedbrytbar plast skaper en illusjon om at den forsvinner i naturen. Dette kan i seg selv øke risikoen for at mange kaster fra seg plast i god tro.

For at denne type plast skal kunne brytes ned, er produktet avhengig av at riktige forhold ligger til rette for at dette skal skje i praksis. Eksempel trenger mange nedbrytbare produkter høye tempraturer på 50-60 grader i et komposteringsanlegg over lengre tid for at nedbrytingen skal skje.

Den type temperaturer finner vi åpenbart ikke i naturen, og spesielt ikke i havet. Noen produkter brytes ikke ned men brytes opp til mindre plastpartikler som kan overleve svært lenge i naturen.Nedbrytbar plast er derfor et dårlig alternativ for å bekjempe marin forsøpling.

Merkes feil

Avfalls- og gjenvinningsbransjen opplever at stadig flere merker biologisk nedbrytbar plast som "kastes i matavfallet".

De fleste kommuner som samler inn matavfall lager biogass og gjødsel av avfallet. På disse anleggene brytes matavfallet ned i løpet av en snau måned, og uten høy varme. Med andre ord vil ikke nedbrytbar biologisk plast brytes ned sammen med matavfallet.

Kan skape trøbbel for resirkuleringen

Ettersom de nedbrytbare plastalternativene har ulike smeltepunkter og egenskaper, egner de seg ikke til innsamling gjennom matavfallet. Den kan også ødelegger maskineri og utstyr ved å skape en tyggegummiaktig propp.

Flere organisasjoner i Europa forsøker nå å forby såkalt (oxo-)nedbrytbar fossilplast som gir inntrykk av å brytes helt ned i naturen, men som i virkeligheten er kilde til mikroplast.

Ønsker ikke nedbrytbar plast

Det er noen få komposteringsanlegg i Norge som i teorien kunne behandlet dette avfallet. Støleheia ved Kristiansand, hvor de lager jord og kompost av matavfall, er ett av dem.

Likevel ønsker de ikke disse produktene i matavfallet per i dag. Det meste blir faktisk siktet vekk før komposteringen begynner.

Velg resirkulert plast!

I skogen av begreper er det beste for miljøet å velge mindre plast, resirkulert plast, og alltid sørge for å kildesortere plasten etter bruk.

Relaterte artikler

Se flere nyheter