Girer opp til stor kampanje om EE-avfall

I oktober arrangeres en nordisk felleskampanje som setter innsamling av EE-avfall i fokus. Alle relevante aktører inviteres til å delta.

Av: Stine Thorp | Publisert: 7. juni 2022

The Recyclable Advert er tittelen på den ukelange informasjonskampanjen, som arrangeres fra 10. til 16. oktober, for å markere den internasjonale EE-avfallsdagen den 14. oktober 2022.

Det er innsamlingsbransjen for elektronikk og batterier i Sverige, Norge og Danmark som står bak den årlige kampanjen, og formålet er å øke resirkulering av EE-avfall.

Rekordhøye metallpriser

I år er kampanjen ekstra viktig. Bakgrunnen er at covid og krigen i Ukraina har minsket tilgangen på råmaterialer og elektroniske komponenter drastisk. Dette har gjort at prisene på metaller har økt voldsomt. Prisen på aluminium har for eksempel nådd rekordnivåer.

Med informasjonskampanjen The Recyclable Advert ønsker innsamlingsaktørene i Norden å øke forbrukernes bevissthet om hvor viktig det er å gjenvinne.

Å spre kunnskap om at alle materialer i alle elektroniske produkter må gjenvinnes og gjenbrukes er viktig. Spesielt når vi vet at mange elektroniske produkter havner i skuffer og skap hjemme.

Bli med på kampanjen

Alle aktører som på en eller annen måte er i befatning med EE-avfall oppfordres til å være med på kampanjen. Merk datoene 10.-16. oktober, og sett av tid i kalenderen til å bli med på kampanjen.

The Recyclable Advert finansieres av de nordiske innsamlingsaktørene Elkretsen, ERP, Norsirk, Recipo, Renas og BIF. Alt materiale tilhørende kampanjen kan brukes kostnadsfritt av andre.

Les mer om kampanjen og kommunikasjonsplanen her

Relaterte artikler

Se flere nyheter