Harmonisert avfallsinnsamling på dagsorden i EU og ISWA

Avfalls- og gjenvinningsbransjen er positiv til EUs harmoniseringsplan for avfallsinnsamling, men mener det må være mulig med lokale tilpasninger.

Av: Stine Thorp | Publisert: 23. mai 2022

ISWAs EU-gruppe arrangerte i begynnelsen av mai et webinar om EUs planlagte harmonisering av avfallsinnsamling, som nå er under utredning.

Deltakerne i webinaret representerte ulike deler av verdikjeden for emballasje og avfalls- og gjenvinningsbransjen i Europa.

Blant deltakerne var det bred enighet om at en harmonisering trengs, men spørsmålet er i hvor stor grad det skal harmoniseres. Flere ga uttrykk for at de gjerne ser ISWA ta en aktiv rolle i disse prosessene.

- ISWA har ikke tradisjon for å jobbe med politisk påvirkning, men organisasjonen kan likevel være en sterk stemme som formidler avfalls- og gjenvinningsbransjens kunnskap overfor EU-kommisjonen, sier seniorrådgiver i Avfall Norge, Nancy Strand, som er styremedlem i ISWA.

Under webinaret ble følgende tema vedrørende en harmonisering av avfallsinnsamling i EU løftet frem:

 • En form for harmonisert merkeordning/piktogram-system er ønskelig, men bør ikke ha for detaljerte føringer, som for eksempel regler for fargebruk. Her mener bransjen at den skandinaviske modellen kan være aktuell.
 • Samarbeid mellom produsenter og emballasjeprodusenter og kommunale og private aktører innen avfallshåndtering vil gi de mest effektive resultatene. Her synes våre europeiske bransjekolleger at samarbeidet vi har i Skandinavia mellom avfallssektoren og produsenter/handelsnæring er interessant.
 • Det er behov for større grad av standardisering knyttet til kvalitet på ulike avfallsstrømmer.
 • Innsamlingssystem - avfallstyper, farger på avfallsspann, hyppighet på henting etc. - må bestemmes lokalt.
 • Det kommer stadig nye og bedre digitale løsninger for produktmerking, emballering, og avfallsinnsamlingsutstyr. Dette må tas med i vurderingen når nye EU-regler skal lages.

ISWA

International Solid Waste Association er en ikke-statlig, uavhengig og ideell bransjorganisasjon hvis formål er å fremme og utvikle profesjonell avfallshåndtering over hele verden som et bidrag til bærekraftig utvikling.

ISWA har 11 arbeidsgrupper (working groups) som jobber med forskjellige områder:

 • Biological Treatment of Waste, WGBTW
 • Climate Change and Waste Management, WGCCWM
 • Collection and Transportation Technology, WGCTT
 • Communication and Social Issues, WGC
 • Energy Recovery, WGER
 • Governance and Legal Issues, WGLI
 • Hazardous Waste, WGHW
 • Healthcare Waste, WGHCW
 • Landfill, WGL
 • Recycling and Waste Minimalisation, WGRWM
 • European Group


Avfall Norge har mulighet til å nominere to kandidater til hver av disse arbeidsgruppene. Dette er en mulighet til å få innblikk i og påvirke avfalls- og gjenvinningsbransjen globalt. Ta kontakt dersom dette virker interessant!

Kontakt oss

Nancy Strand

Seniorrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Avfall Norges podcast Sirkuler, Internasjonalt arbeid herunder ISWA and FNs plastavtale, kompetanse og innovasjon
Telefon:  91601901

Relaterte artikler

Se flere nyheter