Historisk plastavtale vedtatt i Kenya

På FNs miljøforsamling i Nairobi har FNs medlemsland gått inn for en banebrytende avtale for å redusere marin plastforsøpling.

Av: Oda Kristin Korneliussen | Publisert: 3. mars 2022

Avtalen, som skal være juridisk bindende, skal være på plass innen 2024. FN-resolusjonen skal omfatte plastens hele livssyklus, inkludert produksjon, design og disponering. Norge har hatt en ledende rolle for å få på plass avtalen.

–Plastforsøpling har blitt en epidemi, men med dagens resolusjon er vi på vei mot en kur, sa Klima- og miljøminister Espen Barth Eide, president for FNs miljøforsamling til FNs miljøprogram.

Verktøy for å håndtere plastens livssyklus

Som første steg i resolusjonen skal en mellomstatlig forhandlingskomite begynne å utarbeide først utkast til den globale avtalen. Det omfattende arbeidet begynner i 2022, og skal fullføres innen 2024.

Avtalen skal inneholde et mangfold alternativer for å håndtere hele livssyklusen til plast, design av gjenbrukbare og resirkulerbare produkter og materialer, samt verktøy for å etablere sterkere internasjonalt samarbeid for å fasilitere tilgang til teknologi, kapasitetsbygging og vitenskapelig og teknisk samarbeid.

FNs miljøprogram skal arrangere et forum mot slutten av 2022, åpen for et bredt spekter av interessenter, for å dele informasjon og best practises fra ulike deler av verden.

Avfall Norge mener vedtaket er et positivt steg på veien mot å redusere marin plastforsøpling, og vektlegger at avtalen bør fokusere på god avfallshåndtering og sirkulære løsninger for plast.

Les mer om Avfall Norge og ISWA (International Solid Waste Association) sine innspill her.

Kontakt oss

Nancy Strand

Seniorrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Avfall Norges podcast Sirkuler, Internasjonalt arbeid herunder ISWA and FNs plastavtale, kompetanse og innovasjon
Telefon:  91601901

Relaterte artikler

Se flere nyheter