På vei mot en global plastavtale

På FNs femte miljøforsamling, UNEA 5.2, i Nairobi, Kenya i slutten av februar, skal grunnlaget for en global plastavtale forhandles, med Norge i spissen. Avtalen skal være et globalt virkemiddel for å redusere plastforsøpling.

Av: Oda Kristin Korneliussen | Publisert: 21. februar 2022

Den globale plastavtalen, som Norge arbeider for skal være juridisk bindende og forplikte FNs 193 medlemsland til å ta grep for å redusere plastforurensning. Avtalen skal fokusere på å redusere plastforbruk og etablere en sirkulær plastøkonomi, med utgangspunkt i hele livssyklusen til plast.

Norge er en pådriver for å få på plass en global plastavtale, og Espen Barth Eide, Norges klima- og miljøminister, er president for UNEA 5.2. Eide har uttalt at han håper medlemslandene vil få på plass en forpliktende avtale med konkret mandat og mål.

Ønsker avtale innen 2023

På FNs miljøforsamling skal innholdet i en avtale utformes og konkretiseres, og diskuteres av medlemslandene. Et mål er å etablere en forhandlingskomite med representanter fra medlemslandene som skal drive fram arbeidet mot en bindende avtale.

FNs miljøprogram har satt som mål at arbeidet skal fortsette gjennom 2022, og at en juridisk bindende plastavtale skal være klar innen FNs sjette miljøforsamling i 2023.

Avfallshåndtering bør stå i fokus

Avfall Norge har allerede gitt sine innspill til hva en global plastavtale bør inneholde, og mener en juridisk avtale må fokusere på bærekraftig avfallshåndtering og sirkulære løsninger.

Videre jobber Avfall Norge for å påvirke avtalen gjennom sitt medlemskap i ISWA (International Solid Waste Association). ISWA vektlegger at avtalen bør adressere både utfordringer på systemnivå og lokale utfordringer som fører til marin plastforsøpling og andre utslipp blant annet som følge av åpen brenning av avfall.

ISWA tar til orde for at avtalen skal ha mandat til å adressere og forbedre all avfallshåndtering - ikke bare plast. De underliggende systemutfordringene ved avfall og ressursforvaltning må adresseres, og infrastruktur og renovasjonstjenester må på plass. Et sentralt punkt er også å etablere effektive økonomiske mekanismer for håndtering av avfall og ressurser, og ikke minst anerkjenne den viktige rollen både formell og uformell sektor spiller i avfallshåndteringen. I tillegg vektlegger ISWA å få bukt med åpen brenning.

Avfall Norge mener en slik avtale er et viktig verktøy for å få bukt med marin plastforsøpling, og en mekanisme for at alle FNs medlemsland skal få på plass bedre og mer sirkulære løsninger for plast.

Les Avfall Norge sine innspill til avtalen her.


Kontakt oss

Nancy Strand

Seniorrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Avfall Norges podcast Sirkuler, Internasjonalt arbeid herunder ISWA and FNs plastavtale, kompetanse og innovasjon
Telefon:  91601901

Relaterte artikler

Se flere nyheter