ISWA inviterer medlemmer i Avfall Norge til ny møteserie

ISWAs nye møteserie skal bygge nettverk og kunnskapsdeling på tvers av Europa. Medlemmer i Avfall Norge har anledning til å delta gratis.

Av: Sara Wilsgaard | Publisert: 30. august 2021

ISWA - International solid waste association - innfører i høst en møteserie de har kalt Regional Networking Roundtable/Europe. Hensikten er å legge til rette for utveksling av kunnskap mellom medlemmer av de nasjonale medlemmene i ISWA, som Avfall Norge.

På det første webinaret deltar Trond Norum fra klyngen CIVAC, tidligere kjent som SeSammen, som skal presentere erfaringene de har hatt i Midt-Norge med samarbeid mellom de kommunale aktørene i området, så vel som samarbeidet med produsenter og andre for å øke materialgjenvinningsgraden. Webinaret ledes av Nancy Strand sammen med Arne Ragossnig, visepresident i ISWA.

Rundebords-webinarene er et resultat av et initiativ fra Avfall Norge som sammen med bransjeforeninger i Østerrike, Nederland og Danmark har utviklet det nye tilbudet til medlemmene.

- Det er ekstra gledelig å se at en rekke av våre medlemmer har respondert positivt på det nye tilbudet og har meldt seg på webinarene, sier adm. dir. i Avfall Norge, Cecilie Lind.

Avfall Norge har lenge ønsket at medlemmene skal få økt nytteverdi av bransjeorganisasjonens medlemskap og engasjement i den internasjonale avfallsorganisasjonen.

- Nettverk og erfaringsutveksling på tvers av landegrensene kan bety at “beste praksis” sprer seg fortere, og vi er helt avhengig av samarbeid og innovasjon på tvers for blant annet å øke materialgjenvinning og bruk av resirkulerte råvarer, sier Lind.


Tirsdag 31. august

Første møte finner plass tirsdag 31. august kl 14.00 - 16.00 og tar for seg temaet: EU Waste Laws and national implementation

Meld deg på her.


Onsdag 3. november

Møteseriens andre møte finner sted 3. november kl 14.00 - 16.00 og tar for seg temaet: Collection and Logistics of Waste in Europe


Meld deg på her


ISWA - International Waste Association - er en global medlemsorganisasjon åpen for nasjonale bransjeforeninger, samt enkeltselskaper, forskningsinstitusjoner og enkeltpersoner innenfor avfall og gjenvinning over hele verden. Som medlem av Avfall Norge er du indirekte medlem av ISWA, og i tillegg kan man tegne eget medlemskap.

Avfall Norge er representert i styret i ISWA gjennom Nancy Strand, og flere av våre medlemmer deltar i ISWAs arbeidsgrupper. ISWA samarbeider også med Avfall Norge om CLOCC-prosjektet i Indonesia.

Mer informasjon på iswa.org.


Medlemsfordeler i ISWA for Avfall Norges medlemmer

- Gratis deltakelse på ISWAs nye tilbud Regional Networking Roundtable/Europe. Første gang om EUs direktiver og nye mål 31. august. Andre gang med tema avfallsinnsamling og logistikk 3. november.

- Mulighet for deltakelse i ISWAs arbeidsgrupper - se oversikten her.

Medlemspris på ISWA world congress (kontakt Avfall Norge for å få vår medlemskode).

Kontakt oss

Nancy Strand

Seniorrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Avfallsforsk, REdu, deponi
Telefon:  91601901