Milepæl for bistandsprosjekt: Snart rulles banebrytende avfallsplan ut

Avfall Norges bistandsprosjekt CLOCC er nesten i mål med å lansere og implementere et offisielt avfallssystem i Banyuwangi, Indonesia.

Av: Stine Thorp | Publisert: 27. juni 2023

Banyuwangi er et av områdene der CLOCC arbeider sammen med lokale myndigheter og organisasjoner for å utarbeide avfallsplaner og bygge opp kapasitet på avfallshåndtering.

Regionen har rundt 1,7 millioner innbyggere som genererer 853 tonn avfall daglig. Nesten 80 prosent av avfallet graves ned, brennes, eller havner på uformelle fyllinger eller i elvene. Dette tilsvarer 666 tonn, eller rundt 47 lastebillass, daglig.

Indonesia har satt mål om å redusere plastforsøpling med 70 prosent innen 2025. Dette krever forbedringer i avfallshåndteringen i mindre byer og rurale områder, hvor 72 prosent av plastforurensningen stammer fra.

Avfallsplan på høring

CLOCC gjennomførte nylig en høring for avfallsplanen, der rundt 120 representanter fra myndigheter og organisasjoner deltok. Neste steg er å lansere den på politisk nivå, og deretter vil den bli implementert i regionen.

- Banyuwangi er det første av tre områder der CLOCC er involvert foreløpig, og vi har jobbet med å utvikle en avfallsplan for regionen siden 2020. Pandemien ble en bremsekloss, dessverre, så det er veldig tilfredsstillende å se at vi nå nærmer oss mål, sier Sigve Ånderå, programdirektør for CLOCC, som var til stede under høringen.

Avfallsplanen har blitt utviklet av lokale myndigheter og interessenter. CLOCC har fasilitert prosessen gjennom Avfall Norge og Indonesia Solid Waste Association (InSWA). Planen omfatter innsamling, behandling, transport og sluttbehandling av avfall. Den fokuserer på sirkulær avfallsbehandling, med så lav deponeringsgrad som mulig.

Avfallsplanen, som har rundt 20 år i tidsperspektiv, skal bidra til Banyuwangis mål om å “bli en ren og fri turistdestinasjon i verdensklasse innen 2040, gjennom helhetlig og bærekraftig avfallshåndtering”.

Direktør for avfall og renovasjon i Banyuwangi, Amrulloh, understreket viktigheten av at den nye avfallsplanen kommer inn i en forutsigbar, langsiktig og sanksjonert plan, som implementeres uavhengig av om politisk ledelse byttes ut.

Norad, som finansierer CLOCC, holdt også et kort innlegg. Seniorrådgiver Silje Anonsen fortalte om Norges bistandsprogram mot marin plastforsøpling, Norges interesser og motivasjon for å redusere marin plastforsøpling i Indonesia og internasjonalt. Hun fortalte også om hvordan kommunale avfallsplaner sikrer god avfallshåndtering i Norge.

Plan på høring
PLAN PÅ HØRING: Programdirektør i CLOCC Sigve Ånderå var på plass da avfallsplanen ble presentert for myndigheter og interessenter. Foto: CLOCC


Skal også lage avfallsplaner på Bali og i India

CLOCC arbeider også med avfallsplaner i en annen indonesisk region, Tabanan på Bali, og i Tamil Nadu i India.

- Prosjektet i Banyuwangi er CLOCCs første, så slik sett fungerer det som en pilot. At prosessen vi har lagt opp til har fungert så godt gjør at vi har tro på gode og effektive prosesser i Tabanan og Tamil Nadu også. Vi legger stor vekt på å involvere de lokale aktørene og styrke lokal kompetanse. Dette handler ikke om at vi i CLOCC kommer inn og forteller dem hvordan de skal gjøre det. Vi utvikler planen i samarbeid, sier Ånderå.

- På lengre sikt ønsker vi at også andre regioner i Indonesia og India kan kopiere og tilpasse avfallsplanene vi utvikler i disse tre prosjektområdene.

Når alle de tre nåværende prosjektene er i mål og regionene har fått fungerende avfallssystem, vil avfall fra totalt rundt tre millioner mennesker bli håndtert på skikkelig vis fremfor å havne i naturen. Om andre regioner i Indonesia og India kommer etter, vil det potensielt være snakk om avfall fra flere hundre millioner mennesker.

Fakta om CLOCC

  • Clean Ocean through Clean Communities (CLOCC) jobber for å redusere marin forsøpling fra utviklingsland ved å bedre avfallshåndteringen lokalt.
  • CLOCC har som mål å bidra til å skape bærekraftige og sirkulære lokalsamfunn, grønne jobber og grønne forretningsmuligheter. Dette skal gjøres ved å støtte utvikling og implementering av bærekraftige avfallsplaner i utvalgte regioner.
  • CLOCC er i gang med samarbeidsprosjekt i to regioner i Indonesia; Banyuwangi og Tabanan, og et i delstaten Tamil Nadu i India.
  • CLOCC er finansiert av NORAD, med Avfall Norge som prosjekteier.
  • CLOCCs samarbeidspartnere er ISWA (International Solid Waste Association), InSWA (Indonesia Solid Waste Association), Rethinking Recycling Academy og SYSTMIQ.

MER INFO: Cloccglobal.org

Kontakt oss

Sigve Ånderå

Senior advisor
Ansvar: CLOCC
Telefon:  40408694

Oda Kristin Korneliussen

Rådgiver
Ansvar: Program Manager i Clean Oceans through Clean Communities (CLOCC), bærekraft
Telefon:  92154677

Relaterte artikler

Se flere nyheter