Arskonferansen 2024 banner mobile

Her havner halvparten av avfallet i naturen

CLOCC har gjort en baseline study i Tabanan, Indonesia for å kartlegge nå-situasjonen som første steg på veien mot etablering av fungerende avfallsystem i regionen.

Av: Stine Thorp | Publisert: 27. februar 2023

Datainnsamlingen ble gjennomført i samarbeid med CLOCCs partnere Indonesia Solid Waste Organisation og Udayana University, og lokale myndigheter og andre interessenter. Dette er første steg i arbeidet med å bygge opp og implementere et bærekraftig avfallssystem for Tabanan, som ligger på Bali, og har en befolkning på rundt 500 000.

Informasjon om avfallssituasjonen - alt fra hvem som genererer avfallet, hva slags type avfall det er, hvilke innsamlingsløsninger og hva slags avfallshåndtering som eksisterer - er viktig for å kunne starte arbeidet med å utvikle et fungerende avfallssystem som er tilpasset de lokale forholdene.

Som diagrammet viser havner altså 48 prosent av avfallet i regionen i naturen. 25 prosent blir resirkulert, 25 prosent havner på deponier, mens to prosent ender som kompost i landbruket.

Ingen standardløsning

En grundig analyse av dagens situasjon er nødvendig for å kunne utvikle et avfallssystem som er tilpasset behovet. CLOCCs konsept er ikke å komme inn og presentere en løsning.

- CLOCC ønsker å styrke kompetanse lokalt, skape eierskap til utfordringene, og engasjere både myndigheter, interessenter og lokal befolkning i utviklingen av et fungerende avfallssystem. Det øker også sjansen for at andre regioner kan dra nytte av erfaringene, og bygge opp egne avfallssystemer, sier Sigve Ånderå, programdirektør i CLOCC.

Les mer om prosjektet i Tabanan, og se baseline-rapporten her.

Fakta om CLOCC

  • Clean Ocean through Clean Communities (CLOCC) jobber for å redusere marin forsøpling fra utviklingsland ved å bedre avfallshåndteringen lokalt.
  • CLOCC har som mål å bidra til å skape bærekraftige og sirkulære lokalsamfunn, grønne jobber og grønne forretningsmuligheter. Dette skal gjøres ved å støtte utvikling og implementering av bærekraftige avfallssystem i utvalgte regioner.
  • CLOCC er i gang med samarbeidsprosjekt i to regioner i Indonesia; Banyuwangi og Tabanan. Førstnevnte har ca. 110 000 innbyggere, sistnevnte har ca. 460 000.
  • Høsten 2022 starter et samarbeidsprosjekt med Hand in Hand India og Hand in Hand Sweden i delstaten Tamil Nadu.
  • CLOCC er finansiert av NORAD, med Avfall Norge som prosjekteier.
  • CLOCCs samarbeidspartnere er ISWA (International Solid Waste Association), InSWA (Indonesia Solid Waste Association), Rethinking Recycling Academy og SYSTMIQ.

MER INFO: Cloccglobal.org

Kontakt oss

Sigve Ånderå

Senior advisor
Ansvar: CLOCC
Telefon:  40408694

Oda Kristin Korneliussen

Rådgiver
Ansvar: Program Manager i Clean Oceans through Clean Communities (CLOCC), bærekraft
Telefon:  92154677

Relaterte artikler

Se flere nyheter