Arskonferansen 2024 banner mobile

Ny forskrift til utsortering av plast- og matavfall

Miljødirektoratet har utarbeidet et forslag til forskrift om utsortering og materialgjenvinning av biologisk avfall og plastavfall.

Av: Avfall Norge | Publisert: 26. oktober 2020


Et ferdig utarbeidet forslag til forskrift om utsortering og materialgjenvinning av biologisk avfall og plastavfall, som Miljødirektoratet utarbeidet i 2018, ligger fortsatt til behandling hos KLD.

Bakgrunnen for forskriften er EUs rammedirektiv om avfall, som ble revidert med nye krav i 2018, og som gjennom EØS-avtalen blir bindende for Norge. Norge ble da forpliktet til å utforme virkemidler som fremmer materialgjenvinning, sørge for separat innsamling av biologisk avfall og plast innen 2023, og til å nå 65 prosent forberedelse til ombruk og materialgjenvinning av husholdningsavfall og lignende avfall fra næringslivet innen 2035.

Det haster

Det er viktig at vi får innført forskriften, slik at vi får sortert ut matavfallet i et strøm og plast i en annen.

- Derfor vil vi ha forskriften på høring nå, sier administrerende direktør, Cecilie Lind.

Miljødirektoratet har foreslått at forskriften skal gjøres gjeldende fra 1. januar neste år og at næringslivet skal få to år til å tilpasse seg.

Vedlagt finner du siste versjon av forskriftforslag og oppdatert høringsnotat fra Miljødirektoratet.

Relaterte artikler

Se flere nyheter