Ny merkeordning klar til å tas i bruk!

Avfall Norge og LOOP har jobbet med en ny nasjonal merkeordning for avfall i ett år, og den 5. mars ble de nye symbolene lansert på Digitaliseringsuka. Nå er merkene klare til å tas i bruk.

Av: Avfall Norge | Publisert: 25. mars 2020

Hvorfor nye avfallsmerker?


En tydeligere og enhetlig symbolbruk er et viktig grep for å gjøre det enkelt for forbruker og næringsliv å sortere riktig. Tidligere har det vært opp til hver enkelt kommune å bestemme hvilke farger man skal benytte for å guide innbyggerne til riktig sortering. Det har resultert i at det benyttes ulike farger over hele landet.

Den nye merkeordningen legger opp til en harmonisert farge- og symbolbruk i hele landet. Ambisjonen er lik merking for kildesortering hjemme, på jobben, i det offentlige rom, på gjenvinningsstasjoner og på emballasje.

Felles farge- og symbolbruk nasjonalt er et konkret tiltak som vil bidra til å nå målene om 65% materialgjenvinning og samtidig effektivisere kommunenes avfallshåndtering og styrke næringslivets grønne konkurransekraft.

"Norgesgruppen ser svært positivt på at det er utarbeidet en tydelig merkeordning som vil forenkle kommunikasjon om kildesortering på emballasjen, og ser også mange fordeler ved at dette nå blir et felles system i hele verdikjeden."
Halvard Hauer, fagsjef for miljø i Norgesgruppen.

De nye symbolene kan nå lastes ned fra sortere.no, som også vil ta i bruk de nye symbolene i informasjon og svar på søk som gis til forbrukere og bedrifter. Gamle symboler vil byttes med de nye symbolene i løpet av den nærmeste tiden.

Slik tar dere symbolene i bruk


Alle symboler er tilrettelagt i flere formater tilpasset ulike bruksområder:

- emballasjemerking

- digitale flater

- trykkfiler til bruk på ulike flater; klistremerker, plakater, dunker, skilt etc.

"En ny felles merkeordning er et stort løft for bransjen, og et godt eksempel på hva samarbeid på tvers kan skape. Det har vært et etterlengtet prosjekt, og vi er stolte av resultatet."
Nancy Strand, direktør i Avfall Norge.

Relaterte artikler

Se flere nyheter