Påmeldingsfrist for digitaliseringskurs nærmer seg

Det nærmer seg påmeldingsfrist for kurs innen digitalisering for avfallsbransjen denne høsten. Konstituert administrerende direktør Kåre Fostervold mener ledere må gripe sjansen.

Av: Håkon Bratland | Publisert: 10. august 2022

- Det er avgjørende av bransjen nå benytter seg av dette tilbudet og sender ansatte på kurs. Om påmeldingen blir for mager så vil tilbudet naturlig nok forsvinne, sier Hilde Albertine Gjertsen som er Prosjektkoordinator, HVL.

Nytt, spesialtilpasset kurstilbud

Behovet for økt digital kompetanse i bransjen har ført til at Høgskulen på Vestlandet og Universitetet i Bergen har utviklet en egen kurspakke: Digital kompetanse for renovasjon- og gjenvinningsbransjen.

BIR har vært involvert i utviklingen av kurspakken, og fortalt om bransjen og hvilke utfordringer den har. Kursene ble støttet av Kompetanse Norge, og utviklet av fagfolk.

De syv forskjellige kursene går over 10 uker og er nettbaserte. Som læringsverktøy brukes faglitteratur, artikler, podcaster, videoer, refleksjonsoppgaver, quizer og spillbaserte læringsopplevelser, sistnevnte utviklet av spillselskapet Turbo Tape Games. I tillegg holdes det digitale samlinger.

- Opplegget er veldig bra. Vi lærer alle på forskjellige måter, og her har de tatt hensyn til det ved å tilby et variert sett med læringsverktøy, sier Skjold.

Avfall Norges egen rådgiver Håkon Bratland har fulgt kurstilbudet i utviklingsfasen og er enig i karakteristikken til Skjold.

- Det er et veldig bra og gjennomarbeidet kursopplegg og arbeidsformen med nettbaserte samlinger på kveldstid. Det at pensum er fordelt både på spill, podcaster og videoer gjør det lettere og få med seg fagstoffet, sier Bratland.

Påmeldingsfrist nå i august og oppstart i september

De første kursene starter opp nå høsten 2022. De heter Digital forretningsforståelse for renovasjonsbransjen og Innovasjon for renovasjon og gjenvinning.

- Det er veldig positivt at denne videreutdanningen er spesielt tilpasset vår bransje. Jeg vil oppfordre alle våre medlemmers ledere til å ta en kikk, og tenke gjennom hvem de kan melde på disse kursene. Dette er en gyllen mulighet til å heve virksomhetens digitale kompetanse, sier Kåre Fostervold.

Les mer om kurspakken og alle kursene som tilbys her

Har du spørsmål om de forskjellige kursene, kontakt:

Hilde Albertine Gjertsen
Prosjektkoordinator, HVL
Telefon: +47 52 70 28 51 / 982 95 145
E-post: hagj@hvl.no

Jorunn Viken
Prosjektleder, UiB
Telefon: +47 901 31 832
E-post: jorunn.viken@uib.no

Følgene syv kurs tilbys:

  • Digital forretningsforståelse for renovasjonsbransjen (HVL) - høst 2022
  • Innovasjon for renovasjon og gjenvinning (UiB) - høst 2022
  • Digital markedsføring og kommunikasjon (HVL) - planlagt vår 2023
  • Fantastiske data (UiB) - planlagt vår 2023
  • Bærekraft, sirkulær økonomi og digitalisering (HVL) - planlagt høst 2023
  • Avmystifisering av kunstig intelligens (UiB) - planlagt høst 2023
  • Tingenes internett og smarte byer (HVL) - planlagt vår 2024

Mer info om alle kursene i kurspakken her

Kontakt oss

Kåre Fostervold

Direktør samfunnskontakt
Ansvar: Næringspolitikk, pressekontakt, energigjenvinning
Telefon:  48168041

Håkon Bratland

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Innsamling, sortering og materialgjenvinning
Telefon:  97578502

Relaterte artikler

Se flere nyheter